• Iztok Šori o prostituciji

  7. 4. 2015

  Patriarhalna razmerja moči, viktimizacijo in kriminalizacijo v prostituciji ohranja dejstvo, da so prostitutke in prostituti skrita družbena skupina in...

 • Vlasta Jalušič na Okrogli mizi Svobodne univerze o akademski (ne)enakosti

  4. 3. 2015

  Raziskovalno delo je danes daleč od tega, da bi se posvečalo vprašanju resnice, posveča se neki avtopoietični funkciji raziskovanja...

 • Majda Hrženjak o progresivnosti enakosti

  4. 3. 2015

  V neoliberalizmu so kot generator razvoja definirani gospodarska rast in tehnološke inovacije. Pozablja pa se, da so pomembne pozitivne...

 • Mojca Pajnik, Mladina

  4. 3. 2015

  Vzroke za razmah antipolitičnega in antimedijskega razpoloženja lahko pojasnimo z refleksijo »postdemokracije«, aktualnih razmer, ko se demokratične strukture vse...

 • Veronika Bajt o sodobnih nacionalizmih in rasizmih

  4. 3. 2015

  Kompleksnost konceptov nacionalizma in rasizma, poleg analize zgodovinskih, družbeno-ekonomskih in geopolitičnih značilnosti, nujno kliče k raziskovanju njune prepletenosti in...

 • Živa Humer o enakosti spolov

  4. 3. 2015

  Če želimo presegati obstoječe neenakosti med spoli, mora enakost spolov naslavljati in vključevati vse, tako ženske kot moške, različne...

 • Maja Ladić o razvojnih politikah

  4. 3. 2015

  Da bi dosegli enakomernejšo in bolj pravično porazdelitev dobrin, kapitala ali hrane, niso dovolj razvojne politike in strategije. Potrebno...

 • Roman Kuhar o diskriminaciji

  4. 3. 2015

  Heteroseksualni pari se lahko poročijo ob sobotah dopoldne na ljubljanskem gradu, istospolni pari med tednom dopoldne v neki pisarni...

 • Neža Kogovšek Šalamon o apatridnosti

  4. 3. 2015

  Pomembno je, da Slovenija ratificira Konvencijo ZN o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. Nenazadnje je Slovenija...