Novice

Populizem in mnenje javnosti o migracijah

Populizem in mnenje javnosti o migracijah

Na sestanku raziskovalne skupine smo postavili raziskovalni model za preučevanje vpliva populistične politike in medijskega poročanja na oblikovanje javnega mnenja o migracijah.

Populizem in mnenje javnosti o migracijah 01

Izključevalni populizem ima moč mobilizirati in krepiti nelagodje, strah in negotovost ter kanalizirati ta čustva v jezo in odpor do manjšinskih skupin. Na sestanku raziskovalnega projekta »Politični in medijski populizem: ‘begunska kriza’ v Sloveniji in Avstriji« smo postavili raziskovalni model za preučevanja vpliva populizma na oblikovanje javnega mnenja o migracijah. Kako se oblikujejo populistična stališča javnosti do migracij, pa bomo ugotavljali jeseni z izvedbo javnomnenjske raziskave. Sestanek je potekal 7. julija v Ljubljani.