Populizem in televizijska produkcija

Populizem in televizijska produkcija

Populistični politiki se praviloma izogibajo racionalni argumentaciji in uporabljajo afektivni senzacionalistični govor za promocijo strankarskih interesov o izbrani temi. Na sestanku raziskovalnega projekta »Politični in medijski populizem: ‘begunska kriza’ v Sloveniji in Avstriji« smo testirali metodologijo, s katero preučujemo strankarski in medijski populizem v žanru televizijskega intervjuja na primeru poročanja o migracijah. Sestankovali smo 8. in 9. junija v Ljubljani in na Dunaju.