obrazi nase evrope

Obrazi naše Evrope

V svojih prispevkih se avtorji sprašujejo, kakšne spremembe nam prinaša pridruževanje k EU in prilagajanje njeni zakonodaji, kakšno je naše videnje teh sprememb in kakšne so sploh možnosti pri tem. Tomaž Mastnak v uvodnem prispevku odgovarja na vprašanje, kako se na Evropo gleda v Sloveniji in kakšne predstave imamo Slovenci o njej. Tonči A. Kuzmanić pokaže, da Evropa pravzaprav ni ena, ampak da obstaja več Evrop, Podevrop, kakor jih je poimenoval. Irena Brinar razpravlja o definicijah “Evropejca”. Natalija Vrečer v svojem prispevku razmišlja o politični konstrukciji azila v Sloveniji in EU. Sašo Gazdič se ironično obregne ob socialno politiko EU. Vera Kozmik Vodušek pa v svojem prispevku razmišlja o EU kot izzivu, priložnosti oziroma alternativi tudi za ženske.

Kazalo
Spremna beseda
O avtorjih

Tomaž Mastnak
Naša evropa

Tonči A. Kuzmanić
 Globalizacija in evropska idolatrija

Irena Brinar
Dva obraza boga janusa – Evropske unije

Natalija Vrečer
Politične konstrukcije azila: Evropska unija in Slovenija

Sašo Gazdić
Čudotvorna borba zoper družbeno izključevanje

Vera Kozmik Vodušek
Evropska unija – izziv, priložnost ali alternativa tudi za ženske? položaj žensk v evropski uniji in primerjava s slovenijo

Notes on contributors
Abstracts