Policija, mediji, UZI in WTC (Antiglobalizem in terorizem)

Policija, mediji, UZI in WTC (Antiglobalizem in terorizem)

“To ni družboslovni tekst. Prej je nekaj temu nasprotujočega in – kolikor mi je uspelo – tudi nasprotnega. To prav tako ni ne študija in ne štorija. Je pa arendtovska (Hannah Arendt) vaja v političnem mišljenju, ki sem si jo privoščil v lenobnih počitnicah prevročega julija in avgusta 2001. Nastala je, kajpada, v upanju na dobro politično (in ne družbeno!) življenje. Ne torej zato, da bi bila “koristna”. S koristnostjo naj se pečajo drugi. O neizmerni škodi, ki jo nenehno ustvarja “družbena koristnost” (ravno ta škoda je edenod načinov obstoja družbenosti) pa bom tukaj govoril večji del v opombah, kajti celovitejša študija o družbi in družbenem šele nastaja.” (iz Uvoda)

Kazalo
Uvod

I. UZI-demonstracije
a) Napoved nevarno velikega dogodka
b) Politični pristop
c) Onadva in Mi: televizijsko barantanje
d) Pot do tja
e) Trenutek resnice

II. Elementi samorazumevanja
a) Zakaj je potrebno samorazumevanje?
b) UZI

III. Samorazumevanje policije: dva diskurza v enem
a) Poklic & poklicanost policaja
b) Vojaško-ekonomski diskurz
c) Protidemokratičnost reda in miru
d) Napada in obramba
e) Preventiva & higiena
f) Odgovornost policiji nadrejenih
g) Kaj smo ugotovili?

IV. Mediji
a) Televiziranje kot podružbljanje
b) Delovanje in obnašanje
c) Hrabrost za druge(ga): za TV in za družbo
d) Mediji in UZI

V. Družbeno bitje policist in policijska družba
a) Mentaliteta normalnosti in reda
b) Veliki nevaren dogodek

VI. Konec? Ne, gre za začetek!
a) Iztek postsocialistične legitimnosti
b) Možnosti političnega delovanja v postsocializmu
c) Happening
d) Ljubljana in Genova
e) Vita activa

Post scriptum
WTC – The West and the Rest
Literatura