Novice

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja o novih aplikacijah za nadzor širjenja Covid-19

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja o novih aplikacijah za nadzor širjenja Covid-19

Organizacije za človekove pravice devetih držav EU, članice mreže Liberties, smo nacionalnim organom istočasno vložile zahteve za dostop do informacij javnega značaja o novih aplikacijah za nadzor širjenja Covid-19, s katerimi bi sledili kontaktom in simptomom obolelih ter nadzorovali, ali se le-ti držijo odrejene karantene.

Cilj te pobude je predvsem zagotoviti, da vlade EU ne bodo zbirale in obdelovale več osebnih podatkov, kot je to potrebno za varovanje javnega zdravja in da ustrezno pozornost namenijo zmanjšanju tveganja za uhajanje podatkov ter druge kršitve zasebnosti. V Sloveniji je zahtevo nacionalnim organom vložil direktor Mirovnega inštituta dr. Iztok Šori.

Untitled-1.png_effected

Članice mreže Liberties pričakujemo, da bomo preko zahtev za dostop do informacij javnega značaja prejele kvalitetne informacije, ki bodo pokazale, ali so sprejeti ukrepi uvajanja tehnologij za nadzor nad epidemijo sorazmerni in spoštujejo Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Če države članice ne bodo zagotovile vseh informacij javnega značaja, povezanih z aplikacijami za nadzor epidemije oziroma bodo le-te kršile predpise o varstvu osebnih podatkov, bomo članice mreže Liberties sprožile sodne postopke.

S to pobudo želimo opozoriti vlade in širšo javnost, da so človekove pravice pomembna varovala v času izrednih razmer, kot je na primer pandemija. S spoštovanjem človekovih pravic utrjujemo zaupanje javnosti, kar je predpogoj za uspeh takšnih ukrepov in posledično, zaščito javnega zdravja.