Odprta, misleča in politično dejavna skupnost, temelječa na načelu enakosti.

(vizija Mirovnega inštituta)

Kako se financiramo?

Mirovni inštitut se financira prek prijav na javne razpise v Republiki Sloveniji (javne agencije, uradi, različna ministrstva), razpise Evropske komisije (npr. generalni direktorati za pravosodje, notranje zadeve, širitev), razpise drugih držav (npr. Norveški finančni mehanizem, različne ambasade) ter razpise zasebnih mednarodnih fundacij.

Poleg tega se financira tudi iz tržne dejavnosti (prodaje knjig, študij in drugih storitev različnim naročnikom) ter iz donacij posameznikov in posameznic.

Finančni podatki za leto 2016

 • Prihodki: 720.895 EUR
 • Odhodki: 765.587 EUR
 • Število zaposlenih: 16
 • Število zunanjih sodelavcev, praktikantov in prostovoljcev: 60
 • Prihodki iz tujine: 53% (od tega Evropska komisija 26%, Norveški finančni mehanizem 14% in Open Society Foundations 8 %, ostalo 5 %)
 • Prihodki iz domačih virov: 47 % (od tega večina ARRS – 42%, ostalo 5 %)

Seznam trenutnih projektnih financerjev

 • Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost (programi Daphne; Temeljne pravice in državljanstvo; Progress)
 • Evropska komisija, Sklad za azil, migracije in integracijo
 • Evropska unija, Program za izobraževanje, mladino in šport – Erasmus+
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Open Society Initiative for Europe
 • Urad Vlade RS za komuniciranje
 • Varuh človekovih pravic