Novice

Delavnica za delodajalce o usklajevanju plačanega dela in družine

Delavnica za delodajalce o usklajevanju plačanega dela in družine

Udeleženci in udeleženke delavnice Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih so spoznavali prednosti in izzive, ki jih v podjetja prinaša uvajanje ukrepov namenjenih lajšanju usklajevanja plačanega dela in družine. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju, kateri ukrepi so za posamezno podjetje izvedljivi ter kako jih prenašati v prakso. Pri tem so bile izpostavljene dobre prakse iz Norveške in Slovenije ter Prilagodljiv paket ukrepov ODA.