Pregled literature

Pregled literature

Poročilo o pregledu literature, raziskav in politik na področju očetovstva ter usklajevanja dela in družine v navezavi na očete zajema pregled literature, raziskav in politik, ki naslavljajo očetovstvo in očetovanje v Sloveniji, drugih državah in v mednarodni primerjavi. Zlasti se osredotoča na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in vključevanje moških v skrb za otroke.