Novice

Delavski boji v postsocialistični Sloveniji: med sindikalnimi strategijami in razslojevanjem delavcev v podjetjih

Delavski boji v postsocialistični Sloveniji: med sindikalnimi strategijami in razslojevanjem delavcev v podjetjih

Maja Breznik in Boris Mance sta objavila članek o delavskih bojih v postsocialistični Sloveniji v Open Edition Journals, Balkanologie: revue d’études pluridisciplinaires.

Članek obravnava povezave med evolucijo razmerja delo-kapital na eni strani, na drugi pa sindikat-članstvo v postsocialistični Sloveniji. Najprej razgrne dolgo zgodovinsko približevanje sindikatov k ekonomskemu sindikalizmu, potem pa razklanosti v sindikalnem članstvu. Opirajoč se na koncept tehnične in politične sestave delovne sile, ki so ga izdelali italijanski operaisti, raziskava treh podjetij opozori na razlike med nekvalificiranimi in kvalificiranimi delavci. Te razlike razkrijejo protislovno stanje, v katerem je blaginja vseh delavcev v podjetju odvisna od večjega izkoriščanja določenih skupin produkcijskih in storitvenih delavcev. Podvrženi različnim stopnjam izkoriščanja vsi delavci ne dojemajo sindikata enako. Medtem ko ga imajo delavci v boljšem položaju za družbeno institucijo, ki zagovarja ekonomske interese svojih članov, v njem vidijo delavci z nižjimi dohodki tudi njegovo razredno naravo.

Preberite članek: Maja Breznik in Boris Mance, »Workers’ Struggles in Post-Socialist Slovenia: Between Trade Union Strategies and Worker Stratification in the Workplace«, Balkanologie: revue d’études pluridisciplinaires, december 2020, let. 15, št. 2, str. 1-23.