dr. Maja Breznik

raziskovalka

Maja Breznik, raziskovalka pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pri Mirovnem inštitutu, docentka kulturne zgodovine. Doktorirala iz sociologije na Filozofski fakulteti leta 2001. Sodelovala pri številnih raziskavah na Mirovnem inštitutu. Med letoma 2002 in 2004 je bila na post-doktorskem izpopolnjevanju na Oddelku za sociologijo v Padovi. Knjižne objave: Obrt in učenost. Topografija renesančne gledališke prakse (Koper, Annales, 2003), Kulturni revizionizem/Cultural Revisionism (Ljubljana, Mirovni inštitut, 2004), Knjižna kultura (skupaj s S. Novljan, J. Jugom in A. Milohnićem, Ljubljana, UMco, 2005) in Kultura d.o.o. (skupaj z A. Milohnićem, M. Hrženjak in B. Bibičem, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2006). Objavila je številne znanstvene in strokovne članke o kulturni zgodovini, sociologiji kulture in kulturni politiki.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija