dr. Maja Breznik

raziskovalka

Maja Breznik je raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani. Doktorat iz sociologije je pridobila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2002. Dodatno se je šolala leta 1994 v ZDA (Institute of International Education/Arts International, New York) in leta 1998 v Franciji (École des hautes études en sciences sociales, Pariz). Med letoma 2003 in 2005 je bila raziskovalka na italijanski Univerzi v Padovi. Večino svoje akademske poti je opravila na Mirovnem inštitutu in kot zasebna raziskovalka s krajšimi prekinitvami v obdobjih 2007-2009 na Filozofski fakulteti, 2010-2011 na Fakulteti za družbene vede in 2013-2014 pri KSS Pergam kot strokovna sodelavka. Od leta 2015 je nacionalna korespondentka Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) iz Dublina. V preteklosti se je ukvarjala s kulturno zgodovino, kulturnimi in urbanimi politikami, z založništvom in bralno kulturo. Zadnjih deset let je njeno glavno raziskovalno področje spreminjanje delovnih pogojev v globalnem gospodarskem prestrukturiranju in širjenje atipičnega (ter neformalnega) zaposlovanja. Objavila je naslednje knjige: Obrt in učenost (2003), Kulturni revizionizem/Cultural Revisionism (2004), Kultura d.o.o/ Culture Ltd (2005), Knjižna kultura (2005), Kultura danajskih darov (2009), Posebni skepticizem v umetnosti (2011), Kaj po univerzi? (2013, soavtorica), Zaposleni revni (2013, soavtorica), Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan (2014), Javni dolg: kdo komu dolguje (2015, sourednica), Verige globalnega kapitalizma (2019, sourednica), Mezdno delo: Kritika teorij prekarnosti (2021).

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija