Access to International Protection: Methods of Cooperation between Police and NGOs in Border Procedures

Seminar9. november 2006 – 11. november 2006 | Grand Hotel Union Garni, Ljubljana

»Access to International Protection: Methods of Cooperation between Police and NGOs in Border Procedures«, mednarodni seminar za trenerje v organizaciji Mirovnega inštituta in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, 9. – 11. november 2006, Grand Hotel Union Garni, Ljubljana.

Namen seminarja je ponuditi znanje in izkušnje nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji skupinam trenerjev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije na področju monitoringa postopkov na meji in dostopa do azilnega postopka (t.j. border monitoring). Skupine trenerjev (iz vsake od treh navedenih držav jih bo na seminarju prisotnih šest) bodo izvedle seminarje v svojih državah, na katerih bodo predstavile pomembnost monitoringa postopkov na mejah in dostopa do azilnega postopka in proučile možnosti za ustanovitev mehanizmov za monitoring meja v svojih državah.
Seminar je izveden v okviru projekta AENEAS – Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji, ki ga vodi Hrvaški pravni center iz Zagreba, izvajanje projekta v Sloveniji pa sta omogočila Evropska komisija in Zavod za odprto družbo. Za dodatne informacije pišite na neza.kogovsek(at)mirovni-institut.si.