Predavanje Cary Bazalgette: Kaj pomeni biti pismen v medijski družbi?

Predavanje25. maj 2006, 18:00 | Cankarjev dom, Ljubljana

Mirovni inštitut vabi na predavanje o strategijah in metodah pri medijski vzgoji. Predavanje je namenjeno učiteljem, profesorjem in študentom medijske vzgoje v šolah in na fakultetah ter tudi širši zainteresirani in strokovni javnosti, medijski skupnosti, ustvarjalcem medijskih vsebin, novinarjem, urednikom, filmskim in video ustvarjalcem …

O temi »Kaj pomeni biti pismen v medijski družbi?« bo 25. maja, ob 18. uri v predavalnici M1 v Cankarjevem domu predavala Cary Bazalgette, vodja izobraževalnega oddelka na Britanskem filmskem institutu (British Film Institute) v Londonu.
Predavateljica se bo na začetku posvetila terminu »pismenost« (angl. »literacy«), ki po njenem mnenju označuje kombinacijo veščine, spretnosti, talenta, znanja in razumevanja ter omogoča celovito participacijo v lastni kulturi in družbi. Skozi študije primerov in tri kratke filme bo poskušala pokazati, kako je možno medijsko pismenost razumeti in razvijati v širšem družbenem kontekstu. Po predavanju bo odprta razprava za vse udeležence.
Predavanje bo v angleščini, zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenščino.
Cary Bazalgette je med najbolj znanimi in uglednimi strokovnjaki za medijsko vzgojo v Evropi. Na Britanskem filmskem institutu dela od 1979, pred tem pa je bila profesorica angleščine in medijske vzgoje v Londonu. Napisala je in uredila številne priročnike in učno gradivo za medijsko vzgojo, o tej temi objavlja in predava po celem svetu.
Predavanje je del projekta »Prihodnost večkulturnih družb v Evropi in vloga medijev – Dobre politike in prakse iz Velike Britanije / Future of multicultural societies in Europe and the role of the media – Good policy and practice from the UK«, ki ga izvajamo s pomočjo Britanskega veleposlaništva v Sloveniji.