Predstavitev spletnega portala RED o rasizmu in ksenofobiji v EU

Pogovor22. marec 2012, 10:00 | City Hotel, Ljubljana

Občasen vpogled v stanje na področju rasizma in diskriminacije v državah članicah Evropske unije so doslej omogočala periodična poročila nevladnih ali medvladnih organizacij. V prizadevanjih za sprotno evidentiranje dogodkov, trendov in ukrepov, kot podlago za obveščenost ključnih akterjev in odpravljanje spornih politik in praks, si je mreža nevladnih organizacij iz 17 držav Evropske unije zadala nalogo ustvarjanja spletnega orodja, ki v naslovu povzema tri pozitivna načela – pravice, enakost, raznolikost (rights, equality, diversity – RED).

Vljudno vas vabimo na predstavitev neodvisne mreže RED proti rasizmu in ksenofobiji in spletnega portala RED, ki  bo v četrtek, 22. marca 2012 ob 10. uri v konferenčni dvorani City hotela, Dalmatinova 15, Ljubljana.Mreža RED proti rasizmu in ksenofobiji je neodvisna raziskovalna mreža 17 organizacij civilne družbe ter raziskovalnih inštitutov, ki delujejo v državah članicah Evropske unije. Njen namen je poročanje in beleženje kaznivih dejanj, ki temeljijo na rasizmu in sovraštvu, diskriminatornih dogodkov ter pozitivnih odzivov držav ter civilne družbe na takšne dogodke in incidente. Koordinator mreže je grška nevladna organizacija i-RED, Institute of Rights Equality & Diversity, v Sloveniji pa je njen član Mirovni inštitut.

Spletni portal RED, ki bo javnosti dostopen od 19. marca 2012, je uporabniku prijazno spletno orodje, ki omogoča primerjalni vpogled v evropski prostor z vidika rasizma, ksenofobije in diskriminacije, usmerjene proti migrantom in manjšinam. Glavna sestavna dela spletnega portala sta RED Sistem zgodnjega opozarjanja (RED Early Warning System – EWS), ki ponuja aktualne podatke o rasističnih in sovražnih kaznivih dejanjih, diskriminatornih dogodkih in pozitivnih odzivih držav ter civilne družbe, ter RED Atlas rasizma, diskriminacije in enakosti (RED Atlas of Racism, Discrimination &Equality), ki letno poroča o zakonodaji ter politikah držav članic na področju diskriminacije in rasizma ter s tem povezanih statističnih podatkih.

V predstavitvi bodo sodelovale Katarina Vučko, Neža Kogovšek Šalamon in Brankica Petković, ki v imenu Mirovnega inštituta sodelujejo pri ustvarjanju spletnih orodij Mreže RED.

Prosimo, da o predstavitvi, ki bo trajala predvidoma eno uro, obvestite vse, za katere menite, da bi jih tematika utegnila zanimati.

Če je le možno, prosimo, da udeležbo sporočite do torka, 20. marca 2012 na elektronski naslov katarina.vucko@mirovni-institut.si ali po telefonu na številko 01/ 234 77 20.

Projekt podpira Evropska unija v okviru programa Temeljne pravice in državljanstvo 2009-2010.

Vabilo

http://www.red-network.eu