Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih

Delavnica26. maj 2006, 09:00 | Hotel Domina, Ljubljana

3. seminar Mirovnega inštituta za delavce v pravosodju
Kraj in čas: Hotel Domina Ljubljana, 26. maj 2006 , 9.00 – 16.30

Program: (za podroben program klikni tukaj!)
  • Prof. Dr. Miro Cerar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Nekateri (ustavno) pravni vidiki načela nediskriminacije
  • Doc. Dr. Marko Bošnjak, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani: Nedopustno razlikovanje v kazenskem postopku
  • Prof. Dr. Bojan Dekleva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Psihologija diskriminacije
  • Mag. Neža Kogovšek, Mirovni inštitut: Evropska proti-diskriminacijska zakonodaja
  • Andreja Mrak, Predsednica Amnesty International Slovenije: Varstvo pravice do enakega obravnavanja v pravdnem postopku (študija primera)
Namen seminarja:
  • pridobiti pregled nad nacionalnimi in evropskimi pravnimi instrumenti, ki urejajo področje enakega obravnavanja na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti in drugih osebnih okoliščin,
  • seznaniti se z nekaterimi sociološkimi in psihološkimi pogledi nad problematiko.
Ozadje: Gre že za tretji seminar Mirovnega inštituta, prva dva sta bila pripravljena v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS, po reorganizaciji sodniškega izobraževanja pa je organizacijo v celoti prevzel Mirovni inštitut.
Odzivi: Odzivi so bili izredno pozitivni, saj je 70% udeležencev menilo, da je bil seminar koristen za njihovo delo, prav vsi pa bi udeležbo na seminarju priporočili svojim kolegom.
Prijave (ime in priimek, institucija, kontaktni naslov in telefon, e-mail naslov) pošljite do 12. maja 2006 na naslov neza.kogovsek@mirovni-institut.si ali po faksu na številko 01/ 234 77 22. Obvestilo: vsa razpoložljiva mesta za seminar so že zasedena! Na voljo smo vam tudi za dodatne informacije.
Vljudno vabljeni!