Iniciativa Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva

logo-glasljudstvaŠiroka mreža civilne družbe in nevladnih organizacij se nas je povezala v iniciativo Glas ljudstva, v okviru katere bomo v predvolilnem času s konkretnimi zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi nagovorili politične stranke. Z današnjim dnem lansiramo tudi spletno mesto https://glas-ljudstva.si/, ki bo skozi predvolilno kampanjo beležilo strankarske zaveze ter volivkam in volivcem nudilo vse potrebne praktične informacije, da se lahko volitev udeležijo informirano in čim bolj množično. Ne bomo in nočemo biti del strankarske politike. Hkrati pa se zavedamo, da okolje, javno zdravstvo, izobraževanje, delavske pravice, kultura in ostala področja, ki so pomembna za celotno družbo, upravlja politika, zato si moramo izboriti vlogo dejanskih soodločevalcev in ne zgolj (bolj ali manj) nemih prič.