Izjave za javnost

Izjava Mirovnega inštituta o policijski represiji na vstajah

Izjava Mirovnega inštituta o policijski represiji na vstajah

Kolektiv Mirovnega inštituta ostro obsoja represivne prakse policije, ki spremljajo spontane, nehierarhične in pluralne vstaje po Sloveniji. Že vse od prve mariborske vstaje naprej smo priče množičnim večtedenskim zapornim pridržanjem ljudi (tudi mladoletnikov!), preventivnemu popisovanju, sledenju in snemanju tistih, ki se udeležujejo protestov, neupravičenim nasilnim aretacijam po protestih, visokim denarnim kaznim ter grožnjam s sodnimi postopki zaradi udeležbe na protestih. Informacij o policijskem nadzorovanju, nadlegovanju in zasliševanju je toliko, da lahko upravičeno govorimo o namerni in sistematični kriminalizaciji vstaj in s tem kršenju pravice do javnega političnega delovanja.

Odgovorne pozivamo, da takoj prenehajo zagovarjati represivne akcije, ki so, kot kaže, postale obvezne spremljevalke vstaj. Prenehajo naj izdajati ukaze zanje in jih tudi izvajati. Policijska represija je sicer samo najbolj vidni simptom poskusa načrtovanega spreminjanja vstajnikov in vstajnic v kriminalce in vstaj – torej političnega delovanja – v kriminalno dejanje. Policijsko nasilje ni in tudi nikoli ni bilo učinkovito sredstvo za pomiritev razmer v skupnosti; nasilje lahko sproži zgolj večji val nasilja in še srditejši odpor. Represija in institucionalno nasilje bosta potencialne konflikte samo še povečala. Nujno je sprejeti dejstvo, da so vstaje izraz globokega nezadovoljstva ljudi s političnimi in socialnimi razmerami: usmerjene so tako proti političnim elitam, ki svojo moč utrjujejo s klientelizmom, nepotizmom in korupcijo ter z zlorabo procesa vladanja, kot tudi proti vse večji negotovosti vseh vidikov življenja množice ljudi (izobraževanje, delo, socialno in zdravstveno varstvo, znanost, kultura, umetnost, narava). So reakcija na brutalno razgradnjo skupnega. Vstaje moramo razumeti kot politično in socialno motivirane, njihov iztek pa bo možen šele, ko se bodo oblikovali mehanizmi za politični vpliv in skupno reševanje nakopičenih problemov.

Od odgovornih zato terjamo takojšnjo dekriminalizacijo vstaj, vključno s prenehanjem sodnih procesov in odpravo vseh izrečenih kazni oz. glob, ki so jih neupravičeno prejeli vstajniki in vstajnice na vseh dosedanjih vstajah. Ravno tako je potreben izbris policijskih kartotek neupravičeno kriminaliziranih vstajnikov in vstajnic. Zahtevamo prenehanje nadzorovanja, kaznovanja in ustrahovanja ljudi, katerih protesti proti sistematični razgradnji in uničevanju skupnega ter razlaščanju in siromašenju danes niso samo legitimni in upravičeni, temveč so nujni izraz političnega dostojanstva. Policija kot celota, kakor tudi odgovorni politični predstavniki, naj takoj prenehajo izvajati represivne akcije in namesto tega začno delovati v prid ljudi in skupnega dobrega.

Izjava