Izjava podpore radiu Študent

Izjava podpore radiu Študent

Kulturne, raziskovalne in zagovorniške organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izražamo solidarnost in podporo Radiu Študent, ob tem pa nasprotujemo enostranskim poskusom ukinitve sofinanciranja ter samovoljnemu poskusu uničenja medija, ki ima tako pomembno zgodovinsko, družbeno in kulturno vlogo v tukajšnji javni sferi, v regionalnem in v širšem evropskem prostoru. V času oligopolizacije medijske krajine, vzpenjajoče prevlade tehnoloških medijskih velikanov, strankarskih napadov in finančnega izčrpavanja javnih medijev, ki že desetletja prispevajo k osiromašenju javne sfere in trivializaciji politično pomembnih vsebin, so avtoritarne odločitve študentskih predstavnikov o nedodelitvi nujnih finančnih sredstev radiu preprosto nedopustne. Radio Študent je eden redkih preostalih medijev, ki že desetletja informirano poročajo o ključnih problemih našega časa, o kompleksnih, marginaliziranih, preslišanih, zanemarjenih in subkulturnih temah ter artikulirano kultivirajo okuse svojih poslušalk in poslušalcev. Zato je ključen argumentativni prostor široke kritične javnosti ter medij, ki s sramotno nizkimi finančnimi sredstvi vzpostavlja in ohranja prostor heterodoksnega, eksperimentalnega, marginaliziranega, umetniškega in publicističnega; je prostor intelektualnih in teoretskih debat, spregledanih družbenih tem in znanstvenih ter zgodovinskih dognanj. Ohranitev Radia Študent, najstarejše študentske in skupnostne neodvisne radio postaje v Evropi, je v tem zgodovinskem trenutku ključnega pomena, ker gre za radio, ki mu v tukajšnjem prostoru uspeva ostati eden redkih poligonov novinarske, uredniške, raziskovalne, preiskovalne, umetniške, glasbene, politične in prevajalske misli ter prakse. Kot medij študentske skupnosti je ključen tudi za prihodnji intelektualni in medijski razvoj novih generacij novinarske, medijske, aktivistične, raziskovalne in akademske sfere.

Eden od namenov ustanovitve Študentske organizacije Univerze je zagotavljanje finančnih sredstev in brezpogojna podpora načelom javnega komuniciranja in delovanja. Financiranje Radia Študent zato ne more biti predmet razprav, saj ŠOU s tem, ko ne izpolnjuje javne vloge kontinuiranega ohranjanja medijskih vsebin, odpravlja tudi svojo organizacijsko vlogo in zgodovinski namen. ŠOU v Ljubljani naj zato preneha z antiintelektualnim napadom na zgodovinske dosežke študentskih družbenih bojev in z birokratskimi poskusi administrativnega uničevanja nenadomestljive medijske institucije. Od študentskega zbora in članov predsedstva Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pričakujemo, da iz proračuna ŠOU Zavodu Radio Študent za letošnje koledarsko leto zagotovi načrtovana finančna sredstva za izvajanje programa in preneha s samovoljnimi napadi na institucionalno avtonomijo radia. Ob tem pričakujemo, da ŠOU s progresivnim letnim povečevanjem sredstev trajno zagotovi in uredi njegovo sistemsko financiranje, v vprašanja o prihodnosti radia pa naj vključi tiste, ki ustvarjajo njegove vsebine in ostajajo dejanski nosilci in nosilke njegove intelektualne ter zgodovinske dediščine.

 • Center za slovensko književnost
 • Društvo NSK informativni center
 • Društvo za retroavantgardo (Laibach)
 • Društvo za sodobni ples Slovenije
 • EN-KNAP
 • Exodos Ljubljana
 • Forum Ljubljana
 • Gallus J. Carniolus
 • Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok
 • Maska
 • Mirovni inštitut
 • Plesni Teater Ljubljana
 • SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
 • ŠKUC
 • Ustanova Gallus
 • Vertigo, Zavod za kulturne dejavnosti
 • Vitkar
 • Združenje slovenskih ustanov – fundacij

Pridruži se koaliciji za ohranitev Radia Študent in podpiši peticijo TUKAJ!