Izzivi demokracijam

Izzivi demokracijam

V okviru raziskovalne skupine na temo »Normaliziranje skrajne desnice« je na Univerzi Bielefeld (Zentrum für interdisziplinäre Forschung, ZIF), 16.-17. oktobra potekala konferenca »Challenging democracies«. Na konferenci smo analizirali normalizacijo skrajno desničarskih idej in gibanj, ki izpodbijajo ključna demokratična načela kot so enakost, človekove pravice, neodvisnost medijev in vladavina prava. Mojca Pajnik in Birgit Sauer sta v prispevku (v soavtorstvu z Marlene Radl in Burce Celik) »Strukturni maskulinizem in medijsko lastništvo žensk: Normaliziranje avtoritarnega populizma« (Structural Masculinism and Women’s Media Ownership: Normalizing Authoritarian Populism) analizirali, kako koncentracija medijskega lastništva in njeni vzvodi strukturnega maskulinizma ustvarjajo »priložnostne strukture« za udejanjanje avtoritarnega populizma.

zif convenors