dr. Mojca Pajnik

raziskovalka

Vzroke za razmah antipolitičnega in antimedijskega razpoloženja lahko pojasnimo z refleksijo »postdemokracije«, aktualnih razmer, ko se demokratične strukture vse bolj praznijo, ko se klasična strankarska politika spreminja v spektakel in ko argumentirano razpravo, ki pripelje do racionalnih odločitev o zadevah javnega pomena, nadomeščajo enovrstični tviti.«
– Mojca Pajnik, MladinaMojca Pajnik je znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu. Doktorirala je leta 2005 s področja komunikologije na ljubljanski univerzi. Objavila je več knjig, med njimi  Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe (ur. z B. Sauer, Routledge, 2017), Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014) in Rasizem: razrezani svet (ur. z Erikom Valenčičem, Časopis za kritiko znanosti, 2015).

Je avtorica številnih člankov in poglavij v knjigah o državljanstvu, režimih migracij, spolni (ne)enakosti, rasizmu in medijih. Deluje kot članica uredništva revij Etničke i migracijske teme, Global Media and CommunicationJournal of Alternative and Community Media in Družboslovne razprave. Kot predavateljica in raziskovalka je gostovala na Univerzi v Firencah, Centralnoevropski univerzi v Budimpešti, Univerzi v Helsinkih in Univerzi Loughborough.

Je izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer poučuje na študijskih programih s področja komuniciranja in medijev.

SICRIS

Bibliografija

Knjige

Izvirni znanstveni članki

Poglavja v knjigi

 • Pajnik, Mojca, Susi Meret. 2018. Populist Political Communication in Mediatized Society. V: Pajnik, M. (ur.), Sauer, B. (ur.). Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, 36-54. Abingdon, New York: Routledge.
 • Pajnik, Mojca, Giovanna Campani. 2017. Populism in Historical Perspectives. V: Lazaridis, G. (ur.), Campani, G. (ur). Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, 13-30. Abingdon, New York: Routledge.
 • Pajnik, Mojca, Giovanna Campani. 2017. Democracy, Post-democracy and the Populist Challenge. V: Lazaridis, G. (ur.), Campani, G. (ur). Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis, 179-196. Abingdon, New York: Routledge.
 • Pajnik, Mojca. 2016. Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia. V: Ramet, Sabrina P. (ur.), Valenta, Marko (ur.). Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southastern Europe, 232-245. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pajnik, Mojca, Roman Kuhar, Iztok Šori. 2016. Populism in Slovenian Context between Ethno-nationalism and Re-traditionalization. V: Lazaridis, Gabriella (ur.), Campani, Giovanna (ur.),  Benveniste, Annie (ur.). The Rise of the far Right in Europe: Populist Shifts and ‘Othering’, 137-160. Palgrave.
 • Pajnik, Mojca, Francesco Fabbro, Denitza Kamenova. 2016. Ethno-nationalism and Racial Capitalism in Populist Framing of Migrants as a Threat. V: Ranieri, Maria (ur.), Populism, Media and Education: Challenging Discrimination in Contemporary Digital Societies, 67-83. London: Routledge.
 • Pajnik, Mojca. 2015. Changing Citizenship, Practising (Alternative) Politics. V: Atton, Chris (ur.). The Routledge Companion to Alternative and Community Media, 113-122. London: Routledge.
 • Pajnik, Mojca. 2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V: Anthias, Floya (ur.), Pajnik, Mojca (ur.). Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, 102-121. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2013. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V: Anthias, Floya (ur.), Kontos, Marija (ur.), Morokvacis-Müller, Mirjana (ur.). Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, 97-116. London: Springer.
 • Pajnik, Mojca. 2012. Gender (in)equity in Post-socialist Media. V: Downey, John (ur.), Mihelj, Sabina (ur.). Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, 89–111. Surrey, Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca. 2011. Impossibilities of Social Citizenship: On Statelessness of Migrants. V: Lazaridis, Gabriella (ur.). Security, Insecurity and Migration in Europe, 239-257. Farnham; Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2011. Migrant Women and Their Labour: What Prospects for Social Citizenship? V: Jäppinen, M. (ur.), Kulmala, M. (ur.), Saarinen, A. (ur.). Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries, 320-337. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Pajnik, Mojca. 2009. Migracijska politika. V: Kajnč, Sabina (ur.), Lajh, Damjan (ur.). Evropska unija od A do Ž, 237‒241. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Pajnik, Mojca. 2009. Mobilno komuniciranje protijavnosti. V: Oblak, Tanja (ur.), Luthar, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, 115‒130. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Pajnik, Mojca. 2005. New Media: Limitations to Citizenship. V: Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts: A Balance. Masip, Pere, Rom, Josep (ur.), 77–86. Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicacío Blanquerna. Besedilo dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca. 2004. Trafficked Women in Media Representations. V: Women and Trafficking, Zavratnik Zimic, Simona (ur.), 63–72. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija