dr. Mojca Pajnik

raziskovalka

Vzroke za razmah antipolitičnega in antimedijskega razpoloženja lahko pojasnimo z refleksijo »postdemokracije«, aktualnih razmer, ko se demokratične strukture vse bolj praznijo, ko se klasična strankarska politika spreminja v spektakel in ko argumentirano razpravo, ki pripelje do racionalnih odločitev o zadevah javnega pomena, nadomeščajo enovrstični tviti.«
– Mojca Pajnik, MladinaMojca Pajnik je doktorirala s področja komunikologije na ljubljanski univerzi leta 2005. Deluje kot znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu in redna profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer poučuje na študijskih programih s področja komuniciranja in medijev.

Je avtorica več kot 100 znanstvenih člankov in poglavij s področja medijske in politične teorije, populizma, državljanstva, spolne (ne)enakosti in režimov migracij. Objavila je več knjig, med njimi Intersekcionalnost (ur. z R. Kuhar, FF, 2022), Mediji in spol (ur. z B. Luthar, FDV, 2019), Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe (ur. z B. Sauer, Routledge, 2017) in Contesting Integration, Engendering Migration (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014).

Deluje kot članica uredništva revij Global Media and Communication, Journal of Alternative and Community Media in Etničke i migracijske teme. Kot predavateljica in raziskovalka je gostovala na Univerzah v Firencah, na Dunaju, v Helsinkih, Bielefeldu, na Centralnoevropski univerzi v Budimpešti, Univerzi Loughborough, na Inter-University Center v Dubrovniku in na frankfurtskem Institut für Sozialforschung.

Je prejemnica nagrade za znanstveno odličnost FDV (2014) in priznanja Odlični v znanosti ARRS (2021).

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija

Publikacije