Javni forum »Migracije in begunci«

Javni forum »Migracije in begunci«

Mirovni inštitut v sodelovanju z Atrijem ZRC SAZU vabi na javni forum »Migracije in begunci«.

V zadnjih tednih je javnost soočena z opaznim porastom podob in zgodb o prizadevanjih in težavah ljudi, ki bežijo pred oboroženimi konflikti, lakoto, nasiljem, suženjstvom in mnogoterimi oblikami izkoriščanja. Ob vzniku humanitarnosti in aktivizma na individualni ravni in na ravni samoorganizacije, ko soočenje s tolikšno stisko ljudi vzpodbudi iskanje konkretnih rešitev in nudenja pomoči, pa migracijska in azilna politika Evropske unije ostajata neprimerni. Še več, Evropa ne le simbolno, tudi praktično vse bolj deluje kot neprodušno zaprta trdnjava. Velika Britanija se na primer poskuša povsem ograditi od prišlekov, tudi med Francijo in Italijo je ponovno vzpostavljena meja. Madžarska in Bolgarija gradita zidove in ograje, Slovaška in Poljska sporočata, da bi sprejeli zgolj kristjane, v Sloveniji se še vedno izpostavlja varnostni vidik migracij, v EU se govori o »roju« in »valu« migrantov ter tako ustvarja ozračje strahu in nestrpnosti. Namenoma in načrtno pa se zanemarjajo strukturni vzroki za migracije, tj. ustvarjanje vojnih razmer, konfliktov in izčrpavanja v t. i. tretjem, nerazvitem svetu. »Globalni jug«, še posebej pa Bližnji vzhod in Afriko se izkorišča in sistematično uničuje zavoljo ohranjanja imperialne pozicije Zahoda, izkoriščanja poceni delovne sile in resursov z namenom ohranjanja kapitalizma in neoliberalizma kot ključnih generatorjev (globalne) neenakosti.

Na forumu želimo izpostaviti te širše vidike in nasloviti ključna vprašanja, ki jih migracije in huda stiska beguncev porajajo. V Sloveniji so se že izoblikovale tudi nekatere iniciative in pobude, kot npr. povezovanje nevladnih in humanitarnih organizacij z zavezo skupnega sodelovanja in pritiska na vlado, oglasil se je Zavod Bunker in v okviru festivala Mladi levi zbiral sredstva za begunce ter začel spodbujati samoorganizacijo za pomoč beguncem, oblikovala se je tudi Protirasistična fronta brez meja, ki poziva na manifestacijo pod imenom »Refugees Welcome« v sredo 9. septembra ob 17.00 uri na Prešernovem trgu. Katere so torej nujne sistemske spremembe? Kaj je potrebno storiti za odpravo sužnjelastniških odnosov, ki jih generira kapitalizem na globalni ravni? In kaj je potrebno storiti, da se čim bolje pripravimo za pomoč ljudem v stiski? Kakšne so iniciative za pomoč beguncem, ki so nastale v zadnjem času v Sloveniji in drugje, kaj so naloge države in EU v tej situaciji ter kakšne so lahko naše zahteve vladi in EU?

Na omizju bodo sodelovali:

Aigul Hakimova, aktivistka iniciative Protirasistična fronta brez meja
Miha Nabergoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Mojca Pajnik, Mirovni inštitut in UL FDV
Jure Poglajen, aktivist, ki je med prvimi organiziral humanitarno pomoč iz Slovenije v Grčijo
Boštjan Videmšek, novinar Dela.

Omizje bo moderirala Veronika Bajt, Mirovni inštitut.

Več informacij je na voljo na +(01) 234 77 20.