Novice

Komentarji na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih

Komentarji na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih

Oglašamo se v javni razpravi o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, ki ga je Ministrstvo za kulturo poslalo v javno razpravo 28. junija 2019 in je povezava nanj objavljena na spletni strani ministrstva. Naš namen ni podajati poglobljene analize vseh členov Predloga zakona, temveč opozoriti na temeljne konceptualne probleme, ki jih v regulacijo medijev prinašajo določene rešitve. Te nove rešitve so veliko bolj vsebinske in konceptualne narave kot to včasih kaže samo tehnično besedilo posameznega člena. Nekatere rešitve v Predlogu zakona so dobre, druge so „ostale na pol poti“ in ne bodo mogle prinesti pričakovanih učinkov, tretje pa zahtevajo ponovni premislek o tem, kakšne bodo dolgoročne posledice njihovega uvajanja. V komentarjih posameznih rešitev in zakonskih členov se osredotočamo le na nekatere izstopajoče.

V komentarjih smo se osredotočili le na nekaj pomembnih konceptualnih in vsebinskih vprašanj v Predlogu zakona, z namenom, da bi prispevali k izpopolnjenim rešitvam. Upamo, da bosta ministrstvo in strokovna komisija v nadaljevanju postopka še izostrila tako vprašanje ciljev sprememb zakona, kakor same vsebinske rešitve.

Komentarje na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih si lahko preberete tukaj.