Novice

Konferenca o grožnjah, izzivih in priložnostih medijskih sistemov v srednji in vzhodni Evropi

Konferenca o grožnjah, izzivih in priložnostih medijskih sistemov v srednji in vzhodni Evropi

Sodelavka Tjaša Turnšek se je udeležila mednarodne konference Threaths, Challenges and Opportunities in the Changing Central and Eastern European Media Environments, ki je potekala v Brnu na Češkem, med 29. in 30. junijem, v organizaciji oddelka za medijske študije in novinarstvo Masarykove univerze in mreže ECREA.

Predstavila je prispevek Varieties of information control in populist and authoritarian political regimes and conjunctures: A cross-country analysis of journalists’ perception of political, economic and technological limitations in national journalistic fields, ki je nastal v soavtorstvu na podlagi rezultatov mezo analize projekta POPBACK, kjer so opravili intervjuje s poklicnimi novinarji_kami v štirih državah: Avstriji, Madžarski, Sloveniji in Turčiji.

V prispevku, ki združuje teoretska izhodišča, razvita v »modelu hierarhij vpliva« (Shoemaker in Reese, 2014, 2016) in raziskave o avtoritarnem desničarskem populizmu, so obravnavane številne politične, ekonomske in tehnološke oblike nadzora informacij v različnih avtoritarnih in populističnih kontekstih. Na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni z 82 poglobljenimi intervjuji s poklicnimi novinarji_kami v primerjalni perspektivi 4 držav, avtorji pokažejo, kako se mehanizmi nadzora, ki jih doživljajo poklicni novinarji, širijo in zajemajo veliko področje novinarskega dela. Nadzor v avtoritarnih populističnih kontekstih se, kot pokaže prispevek, dogaja na individualni, organizacijski in tudi institucionalni ravni novinarske prakse.

Več o konferenci na povezavi.