Tjaša Turnšek

asistentka

Tjaša Turnšek, magistrica kulturologije, je asistentka na Mirovnem inštitutu. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je študij zaključila z magistrskim delom Kritična analiza diskurza medijskih reprezentacij begunca (2020) in zanj prejela nagrado Klinarjevega sklada. V letu 2017 je v soavtorstvu objavila izvirni znanstveni članek v Časopisu za kritiko znanosti – Sovražni govor. Sodelovala je v raziskovalnih projektih, ki so obravnavali področja kritične analize diskurzov in medijskih reprezentacij s fokusom na diskriminaciji specifičnih ciljnih skupin (beguncev in tujcev). Zanimajo jo predvsem teme povezane z mediji, populizmom in sekuritizacijo migracij.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija