Novice

Mehanizmi v uredništvih za podporo novinarjem, ki so žrtve spletnega nadlegovanja

Mehanizmi v uredništvih za podporo novinarjem, ki so žrtve spletnega nadlegovanja

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so objavili prevod Protokola za uredništva za podporo novinarjem, ki so žrtve spletnega nadlegovanja, ki ga je Mednarodni inštitut za tisk (IPI) pripravil s pomočjo strokovnjakov in na podlagi dobrih praks uredništev 45 evropskih medijev v petih državah. Protokol je zbirka predlogov, ki uredništvom lahko pomagajo zagotoviti ustrezno in trajnostno podporno okolje za varno delo novinarjev.

Novinarji so v zadnjih letih izpostavljeni številnim spletnim napadom in nadlegovanju, kar predstavlja grožnjo svobodi izražanja ter povzroča trajne negativne posledice v poklicnem in zasebnem življenju novinarjev.

IPI-protocol-newsrooms-online-harassment-02132020

 

Glede na organizacijske, kadrovske in tudi finančne vire, s katerimi razpolagajo slovenski mediji in uredništva, v DNS ne pričakujejo, da bodo vzpostavili vse v protokolu predlagane mehanizme, zelo pa si želimo, da bodo vzpostavili vsaj nekatere. Ustrezen odziv na napade in podpora napadenim novinarjem znotraj uredništva sta ključna za zmanjševanje obsega in posledic teh napadov, katerih končni cilj je utišanje kritičnih glasov in neodvisnega novinarstva.

Prevod je omogočila NEF-Mreža evropskih fundacij v sklopu iniciative Civitates v okviru projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji ter razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore.