Novice

Na IUC Dubrovnik kurs z naslovom ‘The Inhuman Condition’ z udeležbo raziskovalcev Mirovnega inštituta

Na IUC Dubrovnik kurs z naslovom ‘The Inhuman Condition’ z udeležbo raziskovalcev Mirovnega inštituta

The inhuman condition je naslov kursa, ki bo potekal v hibridni obliki od 6.-10. septembra na Interuniverzitetnem centru v Dubrovniku. Na njem bodo  bodo nastopili raziskovalci projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti: dr. Vlasta Jalušič, dr. Gorazd Kovačič, dr. Mirt Komel, dr. Lana Zdravković, dr. Wolfgang Heuer, dr. Cristina Sanchez in dr. Zoran Kurelić. Zainteresirani udeleženci za on-line udeležbo se lahko prijavijo pri dr. Lani Zdravković (lana.zdravkovic@mirovni-institut.si).