Normaliziranje ekstremne desnice

Normaliziranje ekstremne desnice

POP MED_normaliziranje desnice_konferenca_plakat»Od najbolj očitnega primera Trumpa v ZDA, volilnega uspeha desničarskih populističnih strank v Evropi, Braziliji in Indiji, se kaže trend reifikacije ‚homogenega ljudstva‘, kar – v besedah in dejanjih – spodkopava demokratična načela enakosti in človekovih pravic. Migranti in migrantke, Muslimani_ke, Judje, feministke idr. so konstantna tarča napadov. Hkrati desničarske populistične vlade omejujejo svobodo tiska, spreminjajo zakone o migracijah, intervenirajo v politično kulturo s portetiranjem homogene podobe ljudi, z manipuliranjem zgodovine in kolektivnega spomina ali s spodbujanjem rasističnih, anti-feminističnih in homofobnih stališč.«

To so bila izhodišča mednarodne konference „Normaliziranje ekstremne desnice“, ki je potekala na univerzi Bielefeld, 26.-27. junija. Mojca Pajnik je sodelovala kot recenzentka prispevka, ki je tematiziral procese etno-nacionalizacije v Srednji in vzhodni Evropi, s poudarkom na Madžarski, in prispevka, ki je problematiziral vpliv desničarskih in skrajno desničarskih politik na javno mnenje. Birgit Sauer, partnetka MI pri projektu o populizmu, je nastopila s prispevkom „Radical right-wing populism as male identity politics?“.