Izjave za javnost

Nova študija potrjuje, da države članice EU ne zagotavljajo enakih standardov na področju integracije beguncev

Nova študija potrjuje, da države članice EU ne zagotavljajo enakih standardov na področju integracije beguncev

Nova študija, ki jo financira EU, kaže na velike razlike v kakovosti politik vključevanja beguncev v evropskih državah, kljub standardom, ki jih določa pravo EU in mednarodno pravo. Evropa še zdaleč ne zagotavlja enakih pogojev za begunce, da bi dosegli boljše življenje.

Študija predstavlja primerjalno oceno okvirja integracije beguncev v 14 državah: Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska. Čeprav je glavni način za zagotavljanje globalnih trajnih rešitev za begunce prek dolgoročne integracije, študija, napisana za „Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)“, razkriva, kako politike držav članic v veliki meri ne izpolnjujejo te obljube in pomanjkanja usklajenosti glede vključevanja beguncev po vsej EU. Ključne ugotovitve so:

 • Begunci redko doživijo povsem ugodne pogoje za integracijo na katerem koli področju življenja.
 • Zdravstveni in izobraževalni sektor si najbolj prizadevata pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Veliko več je treba storiti na področju javnih stanovanj, zaposlovanja in usposabljanja.
 • Države so boljše pri zagotavljanju dostopa do pravic kot pri izvajanju politik in ukrepov, ki zagotavljajo uživanje teh pravic in aktivno podpirajo vključevanje.
 • Administrativne ovire so zelo razširjene, zlasti pri dostopu do stanovanj.
 • Eden največjih izzivov evropskih držav je usklajevanje njihovih politik in vključevanje lokalnih prebivalcev ter beguncev v oblikovanje rešitev.
 • Večina nacionalnih vlad ne sodeluje s civilno družbo ter lokalnimi in regionalnimi vladami pri pripravi in izvajanju integracijskih politik.

»Raziskava ponuja vladam in odločevalcem orodje za preprosto prepoznavanje vrzeli v pravnem in političnem okviru svoje države, učenje iz izkušenj ter praks drugih držav članic EU, in ideje za sprejemanje ukrepov za izboljšanje integracije beguncev,« pravi Alexander Wolffhardt, analitik za politike integracije v Migration Policy Group in eden od vodilnih raziskovalcev poročila. »Več kot 150 kazalnikov je zasnovanih kot načrt za celovito politiko vključevanja beguncev. Z našim doseganjem oblasti, civilne družbe in strokovnjakov v vsaki od sodelujočih držav bodo rezultati spodbudili razpravo in pomagali razviti politike, ki temeljijo na dokazih.«

 

Več informacij:

 • Poročilo »Evropsko merilo za vključevanje beguncev: primerjalna analiza nacionalnega mehanizma za evalvacijo integracije v 14 državah EU« najdete tukaj.
 • Soavtorji primerjalnega poročila so Carmine Conte, Thomas Huddleston in Alexander Wolffhardt iz Migration Policy Group (MPG).
 • Raziskave so v 14 EU državah izvedli NIEM partnerji (nevladne organizacije in univerze).
 • Rezultati spodbujajo politične dialoge o izboljšani integraciji beguncev v sodelujočih državah.
 • Poudarek raziskave je na pravnih in političnih kazalnikih, med pomembnejšimi pa so tudi kazalniki o usklajevanju ter vključevanju beguncev in domačinov.
 • S tem poročilom NIEM začenja redno ocenjevati, kako se vlade odzivajo na izziv dolgoročne integracije (sledili bosta še dve raziskavi in dve poročili).
 • Za dodatne informacije o rezultatih za Slovenijo se obrnite na Majo Ladić, Mirovni inštitut, na maja.ladic@mirovni-institut.si ali na +386 1 234 77 20.
 • Za dodatne informacije o evropskih primerjalnih rezultatih se obrnite na Hind Sharif, Migration Policy Group, na hsharif@migpolgroup.com ali na +32 2 230 59 30.
 • Za nadaljnje informacije o procesu NIEM v sodelujočih državah, se obrnite na: Ewa Kownacka, Institute for Public Affairs, na ewa.kownacka@isp.org.pl ali na (+48 22) 556 42 77.
 • 5. julija 2019 ob 11. uri po bruseljskem času bomo v spletnem seminarju predstavili ključne primerjalne ugotovitve in na primerih konkretnih prispevkov iz Francije, Madžarske in Španije komentirali, kako rezultati lahko pripomorejo k boljši integraciji beguncev. Registrirajte se tukaj.

NIEM logos

Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM): Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito” so-financira Nacionalni Sklad za azil, migracije in integracijo Republike Poljske.