Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM). Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito

NIEM2_logoNacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni projekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integracije v 15 državah članicah EU opolnomočiti, da se bolje soočijo s trenutnimi izzivi, in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v družbo, v kateri živijo.

Vzpostavili bomo mehanizem za celovito oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostavili glavne izzive oz. vrzeli v standardih integracije, identificirali obetavne prakse in ocenili učinke zakonodajnih sprememb in sprememb politik v 15 državah EU.

V okviru projekta si bomo prizadevali argumentirano odgovoriti na nekatera pereča vprašanja: Ali se standardi EU za integracijo oseb z mednarodno zaščito v praksi izvajajo? Kako standardi vplivajo na integracijske politike? Ali imajo politike, ki so namenjene osebam z mednarodno zaščito, vpliv na uspešno integracijo? Kateri so izzivi, ​​dobre prakse in vrzeli v politikah, ki jih je potrebno nasloviti?


Safe harbour.
Rezultati

Poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil

SLO_report_1_naslovnica

To poročilo je rezultat prvega od treh načrtovanih krogov evalvacije – tako imenovana baseline evalvacija, ki obsega 186 kazalnikov z različnih področij integracije. Naslednji evalvaciji se bosta izvajali v 2019 in 2021, po vsakem krogu pa sledi izdaja posameznih nacionalnih poročil in tudi skupnega evropskega poročila, ki primerja pregledane dimenzije integracijskih politik vseh 15 držav, ki sodelujejo v projektu NIEM. Poročilo pokriva stanje do 31. decembra 2016, podatki so bili zbrani v letu 2017, poročilo pa napisano v letu 2018.

Poročilo je naslovljeno na predstavnike in predstavnice javne uprave, akademske in raziskovalne centre, skupine strokovnjakov in strokovnjakinj, nevladne organizacije in tudi na tiste, ki se ukvarjajo z vprašanji migracije ter integracije. Upamo, da vas bo poročilo zanimalo in da bo predstavljalo dobro osnovo za oblikovanje politik ter poglobitev znanja o integraciji upravičencev do mednarodne zaščite.

 

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije, Slovenija


 

Evropsko merilo za integracijo beguncev: primerjalna analiza nacionalnega mehanizma za evalvacijo integracije v 14 državah EU

The European benchmark for refugee integrationPoročilo predstavlja primerjalno oceno na podlagi kazalnikov integracije beguncev v 14 državah: Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska. Sklepi zajemajo celotno paleto integracijskih razsežnosti, kot so nastanitev, zaposlovanje, izobraževanje in vidiki pravne integracije, in se nanašajo na osebe s priznano mednarodno zaščito (kar zajema status begunca in status subsidiarne zaščite). Pravni kazalniki in kazalniki politik so v središču analize, ki obsega tudi kazalnike o administrativnih ter finančnih vložkih države, koordinaciji relevantnih deležnikov in prizadevanjih za vključevanje beguncev in domačinov. Rezultati so predstavljeni v smislu konkretnih ukrepov, ki jih morajo sprejeti politiki, da bi vzpostavili okvir za vključevanje beguncev v skladu s standardi, ki jih zahtevajo mednarodno pravo in pravo EU.

The European benchmark for refugee integration

Partnerji:

Projekt NIEM vodi Institute of Public Affairs iz Varšave. Migration Policy Group iz Bruslja je vodilna organizacija za raziskovalni del projekta, odgovorna za razvoj kazalnikov in primerjalnih poročil. Drugi strateški partnerji so Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo, UNHCR predstavništvo na Poljskem, poljsko Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo in socialno politiko ter Univerza v Varšavi. Projektni partnerji, ki bodo izvajali raziskave in organizirali nacionalne koalicije v 15 EU državah:

Financerji: