Novice

Novice projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti

Novice projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti

IPSA PROGRAM SLIKAV okviru 26. konference Mednarodne zveze za politične vede (IPSA), ki je potekala od 10. do 15. julija,  je raziskovalna skupina projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti pod vodstvom Vlaste Jalušič izvedla panel z naslovom Confronting political concepts with  new nationalisms.  V Sekciji za politično teorijo in politično filozofijo so bili predstavljeni prispevki Cristine Sanchez (Universidad Autonoma de Madrid, Spain) ‘Crises of the Republic, Crisis of Democracy: Readings from an Arendtian Perspective’, Wolfganga Heuerja (Free University Berlin, Germany) ‘The Challenge of the Break of the Tradition’, Waltraud Meints-Stender (Hochschule Niederrhein/University of Lower Niederrhein, Germany) ‘Political Autonomy after the End of Autonomy’ in Vlaste Jalušić (Peace Institute, Ljubljana, Slovenia) ‘Predicaments of the Nation-State: Can We Still Learn from Arendt’s Concepts?’. Program konference je dostopen tukaj.

Kot dogodek v okviru projekta je na Inter-univerzitetnem centru v Dubrovniku med 6. in 10. septembrom potekal  seminar-konferenca The inhuman condition.  S svojimi prispevki in debatami so  nastopili  dr. Vlasta Jalušič, dr. Gorazd Kovačič, dr. Mirt Komel, dr. Lana Zdravković, dr. Wolfgang Heuer, dr. Cristina Sanchez in dr. Zoran Kurelić.

FILOZOFSKI VESTNIKV najnovejši angleški izdaji revije Filozofski vestnik 42/1 (2021),  je izšel sklop tematskih znanstvenih člankov raziskovalcev in raziskovalk projekta Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti z naslovom ‘Politics and Action’. Objavljeni teksti so: Arendt, Koselleck, and Begreifen: Rethinking Politics and Concepts in Times of Crisis, Vlasta Jalušič; Arendt’s Break with the Liberal Imaginary of Society, Gorazd Kovačič; The Concept of Emancipation as Political Action (Marx, Arendt, Rancière), Lana Zdravković; “To Act or Not to Act”: Arendt, Hegel, and Shakespeare on Action, Mirt Komel; Towards Biopolitics beyond Life and Death: The Virus, Life, and Death, Toni Čerkez, Martin Gramc. Teksti so javno dostopni tukaj.