Novice

Občutki mest: Antropologija, umetnost, čutne transformacije – predstavitev monografije in pogovor po koncu projekta SENSOTRA

Občutki mest: Antropologija, umetnost, čutne transformacije – predstavitev monografije in pogovor po koncu projekta SENSOTRA

Vabimo na predstavitev monografije Občutki mest: Antropologija, umetnost, čutne transformacije (Založba UL, 2022), ki je bila uvrščena med predloge Filozofske fakultete za najodličnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani v letu 2022, in pogovor po koncu projekta SENSOTRA – Čutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020, ki ga je financiral Evropski raziskovalni svet.
Monografija prinaša v slovenski akademski prostor nekatere novejše raziskovalne in umetniške pristope k čutnemu doživljanju sodobnih urbanih krajin, osvetljuje pa tudi pretekle čutne zaznave in spomine nanje v izbranih mestih. Znanstvena besedila s področja kulturne antropologije, njenih podved, kot sta čutna in urbana antropologija, ter sorodnih disciplin, predvsem kulturne zgodovine, kulturologije, etnomuzikologije in raznoterih posthumanističnih filozofij, se na inovativen način prepletajo z eksperimentalnimi in umetniškimi prispevki ter interdisciplinarnimi interpretacijami čutnih zaznav. Zaradi vsebinske razsežnosti, empirične bogatosti in metodološke raznolikosti je zbornik nujno čtivo za vse, ki se zanimajo za sodobne, kritične, družbeno angažirane in nekonvencionalne teorije ter prakse urbanih prostorov in njihovih protislovij skozi vseh pet človeških čutil.
Monografija je rezultat petletnega dela na mednarodnem raziskovalnem projektu SENSOTRA – Čutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020, ki je v slovenskem prostoru uveljavil čutne raziskave in metodo čutnobiografskih sprehodov.
Dogodek bo potekal v torek, 29. novembra, ob 10.30 v Knjižnici Otona Župančiča. Zbornik bodo predstavili uredniki knjige, prof. dr. Rajko Muršič, doc. dr. Blaž Bajič in asist. dr. Sandi Abram (in naš sodelavec na MI), s predstavitvijo in v pogovoru pa bosta sodelovali avtorici prispevkov dr. Alenka Pirman in mag. Aja Zamolo.
Digitalna kopija monografije je prosto dostopna na spletni strani Založbe UL (https://tinyurl.com/obcutki), na prireditvi pa bo bo mogoče kupiti natisnjeno knjigo po promocijski ceni 21,60 EUR (namesto 27,00).
Za recenzijske izvode, intervjuje in dodatna vprašanja se prosimo obrnite na dr. Sandija Abrama (abrams@ff.uni-lj.si).
obcutki mest