Novice

Odgovor varuhinje RTV Slovenija na našo pritožbo: Predvajanje celotnega govora Janeza Janše na strankarskem shodu ni v skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike RTV Slovenija

Odgovor varuhinje RTV Slovenija na našo pritožbo: Predvajanje celotnega govora Janeza Janše na strankarskem shodu ni v skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike RTV Slovenija

Na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinko Todorovski smo se obrnili 29. julijia 2021 s prošnjo, da obravnava našo pritožbo glede  primera, o katerem je poročal filozof dr. Boris Vezjak, in sicer, da je na Tretjem programu TV Slovenija 27. julija ob 22.10 v celoti predvajan govor predsednika SDS Janeza Janše na strankarskem shodu – poletnem taboru v Bovcu, ki ga je imel 24. julija 2021.

Zapis Borisa Vezjaka »Novi časi: nacionalka v celoti predvaja govore na strankarskih shodih« je dostopen na spletni strani In media res.

V sporedu za Tretji program 27. julija je ta vsebina tudi napovedana ob 22.10.

RTVSLO3 jansa intervju

 

 

 

 

 

(Izvleček iz sporeda, objavljenega na spletni strani RTV Slovenija, posnetek zaslona.)

Kot je v svojem zapisu navedel tudi dr. Vezjak, gre za sum kršitve poklicnih meril, ko gre za poročanje o delovanju političnih strank.

TV Slovenija ni strankarski medij, na katerem bi integralno predvajali strankarske govore tj. politično propagando katere koli stranke, temveč je javni medij, zavezan k profesionalnem in nepristranskem novinarskem poročanju o  vseh političnih strankah.

Predvajanje politične propagande posamezne politične stranke v programih javne televizije zunaj obdobij in pravil, ki veljajo za volilne kampanje, je v nasprotju s poklicnimi merili in standardi, verjetno tudi v nasprotju z zakonodajo.

Hkrati v tem primeru gre tudi za sum kršitve zakonskih določil o namenu Tretjega programa TV Slovenija.

Ta program ni namenjen predvajanju integralnih govorov na shodih političnih strank, temveč »neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.«

Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija smo prosili, da obravnava našo pritožbo.

Varuhinja nam je odgovorila 12. 8. in odgovor še dopolnila 16. 8. Primer je varuhinja predstavila tudi v mesečnem poročilu za julij 2021, ki je dostopno na spletni strani RTV Slovenija.

V odgovorih je varuhinja zapisala:

»Prosili ste me za razjasnitev zadeve, o kateri ste mi pisali 29. julija, odgovor pa ste prejeli 12. avgusta. Zanima vas, ali so bila v konkretnem primeru spoštovana Poklicna merila in načela novinarske etike. Opravičujem se, če iz odgovora, ki ste ga prejeli, tega ni bilo mogoče izluščiti.

Pojasnjujem, da sem v analizi programske vsebine ugotovila neskladje s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike, kakor tudi prakso spremljanja političnega življenja v javnem mediju. Objava strankarskih govorov ni uredniška praksa (na Parlamentarnem programu niso objavili niti govorov na zadnjih kongresih parlamentarnih strank v Sloveniji). Konkretni govor ni vseboval sporočil posebne informativne vrednosti, s čimer bi bilo mogoče utemeljiti izjemo v praksi. Z uredniško odločitvijo o takšni izjemi je prišlo do bistvenega neskladja s tč. 4. 2. Poklicnih meril in načel novinarske etike, ki terjajo enak odnos do vseh parlamentarnih strank.

Prejela sem še en odziv s sorodno vsebino glede zasnove in programske vsebine Parlamentarnega programa TV Slovenija, pri čemer se oba gledalca sklicujeta na zapis Borisa Vezjaka na portalu In media res (vezjak.com). Obema gledalcema posredujem enak odziv.

O umestitvi posnetka govora predsednika SDS Janeza Janše na strankarskem shodu na spored Parlamentarnega programa (TV SLO3) 27. julija, sem vprašala pristojno odgovorno uredništvo Informativnega programa. Aleš Malerič, ki nadomešča odgovorno urednico Informativnega programa, mi je posredoval naslednji uredniški odgovor:

‘Naša običajna praksa je, da na tretjem programu TV Slovenija brez reza pogosto objavljamo in ponavljamo različne tiskovne konference, seje in tudi kakšen govor. Objavljamo jih, ker je njihova vsebina pomembna za informiranost in življenja državljank ter državljanov. Nagovori predsednika slovenske vlade so za državljane pomembni že zaradi funkcije in zadolžitev predsednika vlade. V času pandemije in slovenskega predsedovanja Svetu EU še toliko bolj, pa naj gre za Janšove uradne nastope v vlogi predsednika slovenske vlade ali za nastope v vlogi predsednika stranke ali za zasebne tweete. Zdajšnji predsednik vlade med nastopi v eni ali drugi ali tretji vlogi ne dela bistvenih in striktnih razlik ter govori tudi o stvareh, ki so pomembne za življenja vseh državljanov. Po tehtnem premisleku in izključno iz tega razloga smo se strankarski nagovor predsednika slovenske vlade zato odločili objaviti brez reza.’

Posnetek govora predsednika SDS sem poslušala, saj me je zanimalo, ali je bila vsebina – kot izhaja iz uredniškega pojasnila – javnopomembna, da je torej vsebovala podatke, informacije in dejstva, ki nagovarjajo vse državljane, ali pa je bila strankarske narave, s političnimi oz. propagandnimi sporočili, namenjenimi udeležencem tradicionalnega strankarskega shoda. Menim, da se v konkretnem primeru uredništvo ne more sklicevati na merilo, po katerem predsednik vlade tudi kot predsednik stranke izreka »stvari, ki so pomembne za življenje vseh državljanov«. V predvajanem govoru prevladujejo sporočila o stranki SDS, njenem delovanju, uspehih, ciljih in dosežkih, težavah zaradi nagajanja na političnem prizorišču ter napovedi zmage na prihodnjih volitvah, h kateri lahko strankini aktivisti prispevajo kot ‘ojačevalci’ na shodu izrečenih besed. Menim, da lahko kot vsebino v najširšem javnem interesu označimo krajša sporočila o ohranitvi gospodarske stabilnosti ter pomembnosti cepljenja, uveljavljanja PCT pogojev, nadaljnjega previdnega ravnanja v epidemiji, ki naj ga ne omaje širjenje teorij zarot po spletu.

Pomembno je poudariti, da je v Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v tč. 4.2 Prispevki o političnih strankah izrecno zapisano, da mora RTV Slovenija v spremljanju strankarskega življenja uporabljati »enak odnos do vseh parlamentarnih strank«, načelo verodostojnosti (tč. 1.4) pa javnemu mediju mdr. nalaga, da se izogiba ravnanjem, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot solidariziranje ali podporo eni izmed strank ali skupin strank. Preverila sem, kako so v uredništvu Parlamentarnega programa ravnali 19. junija, ko sta potekala strankarska kongresa SDS in Desus. Ta dan (in tudi dan kasneje, 20. junija) niso predvajali nobenega strankarskega govora s teh kongresov.

Uredništvo je v odgovoru omenilo merilo prekrivanja vlog predsednika stranke in predsednika vlade, ko so tudi strankarski nastopi premierjev lahko vsebinsko v javnem interesu. Zato sem želela preveriti, kakšna je bila glede tega dosedanja praksa. Uredništvo sem prosila za seznam morebitnih enakih primerov iz zadnjih petih let; s tem obdobjem namreč zajamemo tri vlade treh strankarskih prvakov (Cerarjeva, Šarčeva in Janševa). Ali so že kdaj prej objavili daljši strankarski nastop predsednika vlade? Podatkov uredništvo ni uspelo zagotoviti; ker je čas dopustov, sem predlagala, da si za to vzamejo čas. Če bom podatke prejela, vam jih bom posredovala naknadno, objavila pa jih bom tudi v mesečnem poročilu.

In še glede zasnove Parlamentarnega programa (TV SLO3). Po zakonu o RTV Slovenija je ta program namenjen parlamentarnih vsebinam (ZRTVS-1, čl. 3, druga alineja). Takšna je tudi zasnova programa, opisana v Programsko-produkcijskem načrtu. V PPN 2021 (str. 30 in 31) so poleg prenosov sej Državnega zbora, Državnega sveta, parlamentarnih teles in Evropskega parlamenta izrecno napovedani le še »povzetki, pogovori, informacije«, glede oddaj pa »dva pogovora na teden o temah, povezanih z delom slovenskega in Evropskega parlamenta«. Ti oddaji sta Na tretjem …, ki vključuje pogovore, soočenja, komentarje in povzetke o aktualnostih v DZ, DS in EP, ter Odkrito, za kateri v spletnem opisu piše: »V njej sogovorniki z voditeljem Igorjem Pirkovičem iz različnih zornih kotov analizirajo in komentirajo pomembna politična, gospodarska in družbena vprašanja.« V praksi se v parlamentarni program (TV SLO3) umeščajo še različne ponovitve, dnevnoinformativne oddaje s tolmačenjem za gluhe in – v času epidemije – tiskovne konference vlade, in sicer praviloma takrat, ko ni prenosov. Pri tem omenjam, da je v nedavni pritožbi gledalca, ker je bil zaradi vladne tiskovne konference prekinjen prenos seje parlamentarne komisije, vodstvo Zavoda izrecno zapisalo, da za takšno prekinitev ni bilo podlage (poročilo za junij, str. 16).

Na koncu pojasnjujem, da kot varuhinja nimam pristojnosti ali kompetenc za razlago zakonov, kakor tudi ne za snovanje programskih načrtov ali nadzor nad PPN. Na morebitne nedoslednosti ali dileme, o katerih mi pišejo gledalci, opozorim odgovorno uredništvo Informativnega programa, vodstvo TV Slovenija in RTV Slovenija. Odzive občinstva, odgovore in pojasnila vključim v mesečna poročila in o odmevnejših zadevah poročam Programskemu svetu.

V upanju, da boste iz odgovora izluščili informacije, ki vas zanimajo, vas lepo pozdravljam,

Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija