Novice

Odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z 10.b členom Zakona o tujcih

Odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z 10.b členom Zakona o tujcih

Prejšnji teden je odjeknila novica, da so ustavni sodnice in sodniki razveljavili novelo zakona o tujcih, ki jo je pred leti sprejela vlada Mira Cerarja. Razveljavili so sporni 10b. člen, ki je določal, da lahko policija na meji zavrača vse prošnje za azil brez individualne obravnave.

Minilo je dve leti in pol odkar smo nevladne in humanitarne organizacije, ki delujemo na področju zaščite beguncev ter človekovih pravic pozvale Vlado Republike Slovenije, da naj zavrne predlog spremembe Zakona o tujcih, ki bi beguncem in prosilcem za azil zanikala pravico do zaščite, do katere so upravičeni po mednarodnem pravu ter pravu Evropske unije. Tekom sprejemanja teh dopolnitev smo napisali vrsto pisem ministrici, ministrom, premierju, poslancem DZ, evropskim poslancem, Svetu Evrope, hrvaškim poslancem, pripravili smo peticijo Cerarju, pozive, ki so jih posamezniki pošiljali na vlado, organizirali javno razpravo o zakonu, se sestajali s poslanskimi skupinami, spodbujali pravne strokovnjake, da se opredelijo do predloga, se udeleževali odborov, sej itn.

Naj še enkrat poudarimo: države sicer imajo pravico, da izvajajo nadzor na svojih mejah, a tega ne smejo delati na račun temeljnih človekovih pravic, temveč zgolj na način, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi. To velja tako za pravice državljanov kot tudi za pravice migrantov. Temeljne človekove pravice izhajajo iz varovanja dostojanstva in osebne varnosti vsakega človeka ne glede na njegov državljanski status. Zato je varovanje pravic vseh ključno za ohranjanje pravne in demokratične države, ki je utemeljena na ustavi ter na spoštovanju mednarodnega prava, v kakršni želimo kot skupnost živeti še naprej.

Od zahteve za presojo ustavnosti (tudi ta je bila vložena predvsem zaradi pritiskov NVO in peticije Inštututa Danes je nov dan) je minilo veliko časa, vloženo je bilo veliko truda. Zato odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z 10.b členom Zakona o tujcih lahko vsekakor štejemo za pomembno zmago na področju zaščite beguncev ter človekovih pravic. Vse, ki delamo na področju človekovih pravic, čaka še veliko izzivov, zato moramo vsaj takšne dogodke prijetno obeležiti in iz njih črpati nov elan.

Odločba ustavnega sodišča