Novice

Ozaveščenost beguncev o človekovih pravicah

Ozaveščenost beguncev o človekovih pravicah

niem logo

Konec avgusta 2020 smo izvedli pogovor oz. fokusno skupino z osmimi begunci, ki živijo v Sloveniji že vsaj štiri leta. Zaradi ukrepov covid-19 smo organizirali dve ločeni razpravi v manjših skupinah. Eno skupino je sestavljalo pet mlajših samskih moških in drugo trije poročeni moški z družinami. Načrtovali smo tudi organizacijo ločenih fokusnih skupin z ženskami, ki imajo priznano mednarodno zaščito, vendar jih zaradi situacije covid-19 še nismo uspeli izvesti.

Tema pogovora je bila begunske izkušnje integracije v Sloveniji in ovire s katerimi se spopadajo. Znotraj tega širokega okvira smo se osredotočili na bolj specifične teme: zavedanje beguncev o njihovih pravicah in obveznostih, o pravicah žensk in otrok, državljanskih in političnih pravicah, družbenih normah v Sloveniji in tudi o spremenjenem življenjskem slogu v novi evropski državi (zlasti v luči vpliva  »geta« – velike skupnosti priseljencev – ali »odsotnosti geta« v Sloveniji, kjer razen tistih iz nekdanjih jugoslovanskih republik drugih večjih migrantskih skupnosti pravzaprav ni).

Zanimalo nas je, koliko informacij o državljanskih in političnih pravicah, enakosti spolov, pravicah žensk, družinskih pravicah in obveznostih, otrokovih pravicah, zakonski zvezi itd. so begunci dobili od svojih svetovalcev iz vladnega Urada za oskrbo in integracijo migrantov, ko so pridobili mednarodno zaščito. Pa tudi koliko informacij so dobili od drugih državnih institucij (npr. Center za socialno delo, vrtci in šole), nevladnih organizacij (npr. preko Slovenske filantropije ali Društva Odnos, ki beguncem pomagata pri integraciji) ali od drugih oseb, recimo prijateljev.

Poročilo v celoti.