Novice

Po posvetu ‘Razvoj integracijske mreže’

Po posvetu ‘Razvoj integracijske mreže’

Posvet  Razvoj integracijske mreže – primer Ljubljane, Pobuda za vzpostavitev mreže organizacij na področju manjšin, migracij in integracije – integracijski forum je bil organiziran 7. in 8. aprila 2010 v prostorih Prešernove dvorane ZRC SAZU. Posvet so odprli dr. Milena Mileva Blažič, članica Sveta za raziskovalno dejavnost MOL ter soorganizatorji Lana Zdravković, Mirovni inštitut, Kristina Toplak, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU ter Franci Zlatar, Slovenska filantropija. Posveta so se v dveh dneh in štirih panelih: Raziskovanje migracij in manjšin; Civilna družba ter migracije in manjšine; Samoorganizacija in emancipacija manjšin in migrantov; Migracije, manjšine in vloga države udeležili nekateri najbolj pomembni akterji na omenjenem področju. Posvet je želel temeljito preizpašati področje integracije, migracije in manjšin iz štirih pomembnih zornih kotov, soočiti mnenja, poglede in informacije vseh najbolj pomembnih akterjev na tem področju in pripomoči k boljšem razumevanju omenjene problematike. Mnenja smo, da nam je to v veliki meri tudi uspelo, saj so se posveta udeležili vsi povabljeni govorci, ter aktivno sodelovali v debati. Posveta se je udeležilo zavidljivo število zainteresirane publike, ki je prav tako aktivno sodelovala s svojimi vprašanji, idejami in pripombami.

Več o posvetu in fotogalerija.