Izjave za javnost

Pobuda: uporaba prisilnih sredstev policije na protestih 5. oktobra 2021 v Ljubljani

Pobuda: uporaba prisilnih sredstev policije na protestih 5. oktobra 2021 v Ljubljani

Mirovni inštitut poziva Varuha človekovih pravic, naj v okviru svojih pooblastil preišče uporabo prisilnih sredstev policije na torkovem protestu v Ljubljani, in sicer z vidika kršitev pravice do zbiranja in združevanja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja.

Izhajajoč iz posnetkov ter poročil medijev, izjav predstavnikov policije ter pričevanj in  posnetkov očividcev, obstajajo veliki razlogi za skrb, da je policija na protestih v Ljubljani, dne 5. oktobra zlorabila svoja pooblastila za uporabo prisilnih sredstev. Menimo, da je nujno, da Varuh človekovih pravic v okviru svojih pooblastil preišče ravnanje policije.

Prekoračitev pooblastil pri uporabi vodnega topa in solzivca

Po izjavah policije so policisti v središču Ljubljane uporabila preko 400 plinskih nabojev in bomb. Po poročilih novinarjev so vodni top uporabili več kot desetkrat. Po izjavi Alojza Sladiča iz Generalne policijske uprave je bil solzivec primešan tudi vodi v vodnem topu:

»Ob vodnem curku, torej vodi je bila dodana zmes plinskega sredstva, zaradi večjega učinka.« (Iz 24UR Zvečer: Protest v Ljubljani, https://www.24ur.com/novice/slovenija/policija-na-protestih-pridrzala-25-oseb-uporabila-solzivec-in-penaste-naboje.html)

Zaradi velike količine uporabljenih plinskih sredstev, njihovih posledic niso utrpeli le protestniki, temveč tudi naključni mimoidoči in prebivalci mestnega središča. Po poročanju očividcev in nekaterih medijev je bila med protestniki le peščica posameznikov, ki bi jih lahko šteli za nasilne, medtem ko so na protestih sodelovali tisoči mirnih protestnikov, tudi otroci in starejši. (Zaplinjenje Ljubljane, Delo, 6. oktober 2021, https://www.delo.si/mnenja/komentarji/zaplinjenje-ljubljane/)

Prekoračitev pooblastil pri uporabi prisilnih sredstev in uporabi sile zoper posameznike

Ob spremljanju posnetkov s protesta, se porajajo tudi sumi prekoračitev pooblastil pri uporabi prisilnih sredstev zoper posameznike:

Iz SVETA: Kaos zaradi protestov (posnetek na tleh ležečega moškega od 3:00 dalje) https://www.24ur.com/novice/slovenija/policija-na-protestih-pridrzala-25-oseb-uporabila-solzivec-in-penaste-naboje.html

Odmevi, 5. Oktober 2021 (policist vzame zalet in s silo celega telesa podre na tla moškega, od 5:00 dalje, https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174811152)

Uporaba solzivca lahko pomeni kršitev prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja

Globalno oblasti solzivec pogosto zlorabljajo in ga uporabljajo zoper mirne protestnike. V torek je policija uporabila solzivec na načine, ki vzbujajo resen dvom v njihovo zakonitost:

  • Zoper mirne protestnike, ki izvršujejo svojo pravico do mirnih protestov. Njegova uporaba za razganjanje mirnih množic je nedopustna in se lahko celo obravnava kot kaznovanje protestnikov s strani organov pregona in namerno zatiranje njihovih pravic. Po poročilih medijev je policija vodni top (ki mu je bil primešan solzivec) prvič uporabila zoper mirno množico, ko ni bilo nikakršnih izgredov.
  • V ekscesnih količinah. Ponavljajoče izpostavljanje velikim količinam solzivca lahko povzroči resno škodo za zdravje in povzroči resne težave z dihali in očmi.
  • Zoper ranljive populacijeotroke, starejše in tiste z obstoječimi boleznimi. Tveganja uporabe solzivca pri njih so neprimerno večja. Kot rečeno, je po poročilih medijev policija uporabila solzivec v ekscesnih količinah v celotnem mestnem jedru Ljubljane, zoper širšo množico mirnih protestnikov in mimoidočih, med katerimi so bili tudi otroci in starejši.

Morebitne kršitve Zakona o nalogah in pooblastilih policije

V skladu z ZNPP je uporaba prisilnih sredstev proti množici dopustna, kadar je to potrebno za vzpostavitev javnega reda, ko je ta huje in množično kršen. Glede na poročila medijev in tudi izjave predstavnikov policije obstaja dvom, da so bili ti pogoji izpolnjeni, saj dajejo vtis, da so bila sredstva uporabljena zgolj na podlagi premikanja protestnikov:

Olaj: Že dan prej smo opozarjali, da bomo odločno ukrepali, če bo potrebno (MMC, 6. oktober 2021, https://www.rtvslo.si/slovenija/olaj-ze-dan-prej-smo-opozarjali-da-bomo-odlocno-ukrepali-ce-bo-potrebno/596531)

V skladu z ZNPP se prisilna sredstva proti množici uporabljajo le po odredbi generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali pooblaščenega policista. Brez odredbe policisti lahko uporabijo plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo le, če je to potrebno za prijetje osebe pri terorističnih dejanjih, ugrabitvah ali v drugih primerih, ko se oseba aktivno upira ali napada z orožjem ali nevarnimi predmeti; oziroma če utemeljeno pričakujejo oboroženi odpor, zaradi katerega bi lahko bilo neposredno ogroženo življenje policista ali druge osebe.

Po poročilih medijev so na Generalni policijski upravi izjavili, da so se njihovi pripadniki povsem samostojno, brez kakršnega koli vpliva in narekov odločali, kako in kdaj ukrepati. (Iz 24UR ZVEČER: Protest v Ljubljani, od 1:43 dalje, https://www.24ur.com/novice/slovenija/policija-na-protestih-pridrzala-25-oseb-uporabila-solzivec-in-penaste-naboje.html)

Resničnost te izjave je dvomljiva, zlasti v luči izjav generalnega direktorja policije v zgoraj citiranem  intervjuju ter v luči dejstva, da za 5. in 6. oktobra 2021 odločila aktivirati 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, na podlagi katerega lahko zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda, omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih.

Varuhu predlagamo, da razišče, kakšne so bile v resnici ukazi vodstva Policije pripadnikom na terenu ter ali so bili dani zakonito.

Če pa je bila uporaba prisilnih sredstev zoper množico dejansko prepuščena samostojnemu odločanju pripadnikov, naj varuh razišče zakonitost takšnega prepuščanja odločitev posameznim pripadnikom policije, glede na to, da je policija že vnaprej napovedovala ukrepe zoper protestnike in da je aktivirala  9. člen ZNPP. Varuh naj preišče tudi  zakonitost ravnanja pripadnikov policije na terenu.

S spoštovanjem,

Dr. Iztok Šori,

Direktor Mirovnega inštituta

 

(Fotografija na naslovnici: vir Inštitut 8. marec, FB)