Novice

Podporno pismo kolektivu časnika Večer

Podporno pismo kolektivu časnika Večer

Časnik Večer je osrednja mariborska institucija in eden izmed najpomembnejših slovenskih medijev. Njegova stavba že desetletja predstavlja simbolno in orientacijsko točko v središču mesta. Če v Mariboru kdo reče, »dobimo se pri Večeru«, vsakdo ve, na kaj misli. V tej stavbi Večerove novinarke in novinarji ustvarjajo ključne medijske vsebine, ki prebivalkam in prebivalcem zagotavljajo pravico do obveščenosti. Večer je tudi eden izmed redkih informativnih tiskanih medijev v državi, ki ima sedež zunaj Ljubljane in pomembno prispeva k političnemu, družbenemu, kulturnemu in znanstvenemu razvoju štajerske regije, pa tudi vse Slovenije.

Z veliko zaskrbljenostjo zato spremljamo poročila o slabem finančnem stanju časnika in napovedi, da bo moralo uredništvo zapustiti sedanje prostore. Ob tem nas navdihuje ravnanje Večerovega kolektiva, ki si pogumno in nesebično prizadeva, da se časnik ohrani. Medtem ko so (nekdanji) lastniki dolga leta izčrpavali Večer, so novinarke in novinarji profesionalno opravljali svoje delo kljub težkim razmeram in pristali celo na znižanje plač. Sedaj so na vrsti lastniki, politične odločevalke in odločevalci.

Pozivamo lastnike, da z medijem ravnajo odgovorno in se odrečejo vsem ravnanjem, zaradi katerih bi Večer lahko vzbudil dvom o svoji neodvisnosti. Pozivamo jih, da prekličejo selitev v prostore, ki so v lasti mariborskega župana. Naredijo naj vse, da prekinejo dolgoletno životarjenje časnika in skupaj s kolektivom poiščejo rešitve, ki bodo omogočile ne le preživetje, temveč tudi razvoj Večera.

Vlado in zlasti pristojno Ministrstvo za kulturo pozivamo, da v Sloveniji ustvari pogoje za uspešno delovanje tiskanih medijev. Mnoge evropske vlade so v preteklih letih že pomagale medijem s subvencijami, spremembami zakonodaje ter preoblikovanjem časopisov v javne storitve. Spoznale so, da je v dobi dezinformacij in lažnih novic informiranost državljanov odvisna od neodvisnega, avtonomnega in samostojnega tiska, od tega pa samo preživetje demokracije. Naša vlada še ni prevzela te odgovornosti in tako omogoča nadaljnje propadanje tiskanih medijev.

Prav tako pozivamo strokovno in splošno javnost, da se z zavedanjem o dolgoletni profesionalni, solidarni in nesebični naravnanosti Večerovega kolektiva dejavno angažira, ga podpre ter od lastnikov in vlade zahteva takojšnjo uresničitev njegovih zahtev. Hkrati pozivamo organizacije, podjetja, državljanke in državljane, da podprejo Večer in postanejo njegovi naročniki.

Novinarke in novinarji Večera se vrsto let najodločneje angažirajo v širši novinarski skupnosti in si prizadevajo za neodvisno in odgovorno delo novinarjev in medijev v Sloveniji, zlasti ko jih pri delovanju v interesu javnosti skušajo ovirati oblastniki ali lastniki. V zadnjem obdobju so odločno podprli novinarske kolektive STA in RTV Slovenija. Novinarja Večera Matija Stepišnik in Petra Lesjak Tušek pa sta vodila Društvo novinarjev Slovenije, kjer sta si prizadevala, da bi bilo slovensko novinarstvo svoboden in varen poklic, da bi imeli mediji poštene pogoje za delovanje in da bi javnost razumela ter podprla dobro in neodvisno novinarstvo.

Na Mirovnem inštitutu tako izrekamo odločno podporo kolektivu Večera in njegovim prizadevanjem, da bosta Večer in njegova stavba še naprej del mariborske identitete in slovenske medijske krajine.