Novice

Ponovljen razpis za delovno mesto asistenta_ke

Ponovljen razpis za delovno mesto asistenta_ke

Na Mirovnem inštitutu želimo zaposliti sodelavca_ko v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Populist Backlash, Democratic Backsliding, and the Crisis of the Rule of Law in European Union. Zaposlitev je predvidena za polovični delovni čas do konca leta 2021.

Pogoji:

 • diploma ali magisterij družboslovne smeri,
 • aktivno znanje slovenskega, angleškega jezika (zaželjeno je tudi znanje hrvaškega jezika),
 • izkušnje s pisanjem strokovnih besedil,
 • zaželjene izkušnje z delom na (mednarodnih) raziskovalnih projektih,
 • digitalna pismenost (Office, SPSS, vmesniki za upravljanje spletnih vsebin, poznavanje infrastrukture družbenih omrežij).

Opis dela:

 • sodelovanje pri prijavi znanstveno-raziskovalnih razpisov,
 • priprava sistematičnega pregleda novejših spoznanj s področja raziskovanja medijev in populizma,
 • sodelovanje pri analizi medijskih sistemov v izbranih evropskih državah,
 • sodelovanje pri pripravi teoretske zasnove raziskave,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi empirične raziskave populizma in medijev (analiza podatkov, izvedba intervjujev, analiza besedil, analiza spletne komunikacije),
 • priprava raziskovalnih poročil in elaboratov,
 • sodelovanje pri objavljanju znanstvenih in strokovnih člankov, poglavij v publikacijah in monografijah,
 • sodelovanje na znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih,
 • komuniciranje in usklajevanje s projektnimi partnerji,
 • diseminacija v okviru projekta (organizacija dogodkov, priprava gradiv za spletno stran idr.).

Prošnja naj vključuje življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in motivacijsko pismo. Če imate strokovne ali znanstvene objave, jih lahko priložite. Prijave pošljite po e-pošti na naslov info@mirovni-institut.si do 18. januarja do 14. ure.