Novice

Populizem, maskulinosti in razmerja med spoloma

Populizem, maskulinosti in razmerja med spoloma

birgit knjigaDr. Birgit Sauer, profesorica na Univerzi na Dunaju, ki v okviru mednarodnega projekta Politični in medijski populizem:“begunska kriza” v Sloveniji in Avstriji politični populizem preučuje tudi na presečišču spola in maskulinih identitet, v poglavju z naslovom Rechtspopulismus als maskulinistische Identitätspolitik razlaga vzpon in strategije populizma desnih strank skozi optiko sprememb percepcij spola in maskulinosti. Avtorica pokaže, kako populistični akterji politične desnice reinterpretirajo transformacijo razmerij med spoloma kot »krizo maskulinosti« in sebe predstavijo kot rešitelje, ki lahko restavrirajo maskulinost in tradicionalna razmerja med spoloma tako, da mobilizirajo politike identitet moških. Zbornik z naslovom Konkurrenz für das Alphamännchen Politische Repräsentation und Geschlecht, ki sta ga uredili Dorothee Beck in Annette Henninger, je letos izšel pri nemški založbi Ulrike Helmer Verlag.

Prof. Birgit Sauer je v mesecu novembru na temo populizma, maskulinosti in religije izvedla tudi dve spletni predavanji. V prvem predavanju, ki sta ga 12. novembra letos organizirala Musikuniversität na Dunaju in Freie Universität v Berlinu, je ilustrirala, kako je vzpon desnega populizma v Avstriji in Nemčiji vpet v transformacijo razmerij med spoloma. V drugem predavanju, 18. novembra 2020, ki je bil del serije politoloških tematskih predavanj Jean Monnet, je analizirala integracijske politike v 8 evropskih državah in na podlagi analize televizijskih oddaj pokazala na uspeh desničarske politične mobilizacije s pomočjo regulacije teles, ki nasprotuje islamskim oblačilom.