Posvet z naslovom Shema minimalnega dohodka v Sloveniji

Posvet z naslovom Shema minimalnega dohodka v Sloveniji

Posvet z naslovom Shema minimalnega dohodka v Sloveniji - med revšèino in dostojnim življenjem, na katerem bodo sodelovali vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stanèiè, Vesna Leskošek z ljubljanske fakultete za socialno delo, raziskovalka na Mirovnem inštitutu Majda Hrženjak, socialna delavka Marija Dobnikar in pobudnik pro bono ambulant v Sloveniji Aleksander Doplihar; Hiša EU, Dunajska cesta 20, LJUBLJANA 
EMIN (European minimum income network)