Evropska mreža minimalnih dohodkov 2 (EMIN2)

Evropska mreža minimalnih dohodkov 2 (EMIN 2) je neformalna mreža organizacij, posameznikov in posameznic, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. Sodelujoče organizacije vključujejo ustrezne javne organe, ponudnike storitev, socialne partnerje, akademike in akademičarke, oblikovalce, oblikovalke politik na različnih ravneh, nevladne organizacije in spodbuja sodelovanje ljudi, ki imajo koristi ali bi lahko imeli koristi od minimalne dohodkovne podpore. EMIN je organiziran na ravni EU in na nacionalni ravni v vseh državah članicah Evropske unije ter tudi na Islandiji, na Norveškem, v Makedoniji (FYROM) in Srbiji. EMIN usklajuje Evropska mreža za boj proti revščini (European Anti-Poverty Network – EAPN) – več informacij lahko najdete na: www.emin-eu.net.

Glavni cilj tega projekta je okrepiti mrežno povezovanje, ozaveščanje in politične razprave na ravni EU in nacionalni ravni glede pomena primernih in dostopnih shem minimalnega dohodka. Mreža EMIN bi morala biti odprta za vsako organizacijo, organ ali posameznika oz. posameznico, ki bo podpirala postopno uresničevanje ustreznih shem minimalnega dohodka.Rezultati

Posvet »Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem«, 3. maj 2018, Hiša Evropske Unije, Ljubljana

Posnetki iz posveta ‘Shema minimalnega dohodka’:

Objave medijev:


Partnerji:

Koordinator: EAPN - European Anti-Poverty Network Ključni partnerji EMIN 2 (2017-2018):
  • ETUC European Trade Union Institute
  • Belgian Federal Public Service Social Integration, anti-Poverty Policy, Social Economy and Federal Urban Policy
  • UA University of Antwerp
  • Academic Experts and Experts by Experience
  • The National EMIN Networks
  • The EU Level Supporters Group – Open to organisations and actors committed to ensuring adequate and accessible Minimum IncomeSchemes

Financerji:

Evropska komisija