Kino Bežžigrad, ZA ENAKOST IN DOSTOJNO ŽŽIVLJENJE

Kino Bežžigrad, ZA ENAKOST IN DOSTOJNO ŽŽIVLJENJE

Kino Bežigrad, ZA ENAKOST IN DOSTOJNO ŽIVLJENJE: Vse ali niè: forumska predstava (gledališèe) o prekarnem delu, pa glasbeni vložek Janija Kovaèièa, povezoval bo stand-up komik Andrej Težak Tešky.
EMIN (European minimum income network)