Postanek avtobusa EMIN

Postanek avtobusa EMIN

Postanek avtobusa EMIN (Evropska mreža za minimalni dohodek), ki bo med potovanjem po vseh državah EU ter Srbiji, Makedoniji, Islandiji in Norveškem širil zavest o pomenu ustrezne, dostopne in vkljuèujoèe sheme minimalnega dohodka za celotno družbo (Kongresni trg); Ljubljana
10:00 Kongresni trg v Ljubljani: »Revšèina, enakost in dostojno življenje«, EMIN avtobus (iz Bruslja), predstavitev prizadevanj razliènih organizacij v Sloveniji in glasbeni nastop: Igor Braèiè (iz tandema Slon in sadež) in Privatniki (uvodni nagovor: »EMIN ambasadorka«, gospa Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje).