EVROPSKA MRŽEŽA MINIMALNIH DOHODKOV (EMIN) V SLOVENIJI

EVROPSKA MRŽEŽA MINIMALNIH DOHODKOV (EMIN) V SLOVENIJI

EVROPSKA MREŽA MINIMALNIH DOHODKOV (EMIN) V SLOVENIJI 
(»EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK - EMIN«) 
»EMIN ambasadorka« je gospa Anita Ogulin (predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje) in »EMIN ambasador« je Andrej Težak Tešky (slovenski komik, menedžer, glasbenik, organizator dogodkov). 
 15:00h Mestna hiša, Ljubljana, »Odprava revšèine je politièna odloèitev!« (predstavitev “Koalicije za dolgotrajno oskrbo” in pogovor z osebami iz politiènih strank v Sloveniji)