Integracija migrantov na Finskem in v Sloveniji: Primerjanje severnega in južnega modela upravljanja z migracijami

Projekt prinaša komparativno analizo migracijskih politik Finske in Slovenije z upoštevanjem zgodovinskih specifik obeh držav, migracijskih trendov in aktualnih trendov upravljanja z migracijami. Dediščina obeh držav je pripeljala do dveh različnih modelov, t. i. severnega in jugovzhodnega modela upravljanja z migracijami. Medtem ko prvi izhaja iz nordijskega modela države blaginje, je drugi posledica dediščine socializma in danes v kombinaciji z nacionalizmi, značilnimi za obdobje po osamosvojiti države, bolj spominja na mediteranski model upravljanja z migracijami, za katerega velja trend nižanja ravni socialnih pravic in predimenzionirano posvečanje pozornosti politikam preprečevanja migracij.

Cilji aktivnosti v okviru projekta so:

  • poglobiti in razvijati bilateralno sodelovanje na podlagi primerjalnih analiz dokumentov, ki sta jih partnerja pripravila v okviru preteklih projektov, na primer vprašanje integracije migrantov in njihov položaj na trgu dela;
  • spobdbuditi razpravo in poglobiti razumevanje integracijskih procesov s pomočjo skupnih delavnic in konferenc;
  • delo na skupnih publikacijah;diseminacija rezultatov na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni.

Vodja projekta: Mojca Pajnik
Sodelavke na projektu: Ana Frank, Maija Jappinen, Aino Saarinen in Jovana Mihajlović TrbovcIzvedba

Projekt primerja migracijske prakse obeh držav in analizira politike s področja migracij z upoštevanjem značilnosti posameznih držav, prav tako upošteva enotno evropsko migracijsko politiko. Projekt se opira na dosedanje skupne raziskave partnerjev (projekt Primts) in primerja feminizacijo migracij na Finskem z nasprotnimi trendi v Sloveniji. Cilj projekta je primerjalno ovrednotiti načine, kako državi pristopata k migracijam, kakšne so migracijske in integracijske politike in kako te naslavljajo migrantsko delo.

Partnerji:

Aleksanteri Institute, Helsinki University

Financerji:

Agencija RS za raziskovalno dejavnost