Medijski trg v državah JV Evrope in v državah, kandidatkah za EU – Pregled medijskega lastništva in učinkov na svobodo in pluralizem medijev

Mirovni inštitut kot član Mreže za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi vodi mednarodno raziskavo medijskega lastništva in medijske politike na tem področju v 17 državah jugovzhodne Evrope in državah, kandidatkah za članstvo v Evropski uniji. Do pomladi 2004 bo 17 raziskovalcev in novinarjev iz Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije preučevalo strukturo medijskega lastništva, zakonodajo in delovanje institucij, ki nadzorujejo uresničevanje zakonodaje na tem področju. Na koncu raziskave bo izdana knjiga s poročili raziskovalcev in organizirana regionalna konferenca o medijskem lastništvu in medijski politiki.

Projektna stran

Useful articles and reports on media ownership issues
Vodja projekta: Brankica Petković
Sodelavka na projektu: Neva NahtigalFinancerji:

Open Society Institute Network Media Program iz Budimpešte Fresta Program pri danski vladi Fundacija Guardian