mag. Brankica Petković

raziskovalka

Rojena 10. 3. 1965 v Osijeku, Hrvaška. Diplomirala iz južnoslovanskih jezikov in književnosti na Univerzi v Osijeku (1989). Je magistrica znanosti s področja sociologije kulture (naslov magistrskega dela “Javna govorica, družbeno izključevanje in stigmatizacija”).

Je programska direktorica pri Mirovnem inštitutu, kjer deluje na področju monitoringa, raziskovanja in zagovorništva medijskih politik in praks, medijske etike in samoregulacije, medijskega lastništva in komunikacijskih pravic državljanov ter reprezentacije in dostopa manjšinskih skupin do medijev.

Urednica revije Medijska preža, knjižne zbirke Media Watch ter spletne strani in zloženk Media Watch. Avtorica številnih člankov in referatov.

V letih 2003 in 2004 vodila mednarodni raziskovalni in zagovorniški projekt o medijskem lastništvu in vplivu na raznolikost in neodvisnost medijev, ki je obsegal 18 držav vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in je bil sklenjen z izidom knjige in organizacijo mednarodne konference. Sodeluje v več mednarodnih projektov in mrež s področja medijev in manjšin. Je bila izbrana za govornico o medijskem pluralizmu v imenu evropskih nevladnih organizacij na 7. evropski ministrski konferenci Sveta Evrope o medijski politiki v Kijevu marca 2005.

Prejemnica nagrade dr. Erharda Buseka in organizacije SEEMO (podružnice Mednarodnega inštituta za tisk) za leto 2005 za prispevek k razumevanju in strpnosti na področju medijev v jugovzhodni Evropi.

Pred prihodom v Slovenijo leta 1991 je bila novinarka v Osijeku.

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija

Publikacije