Nova politična gibanja in njihove prakse

Namen projekta je omogočiti izmenjavo in okrepitev izkušenj, odkritij, kakor tudi dvomov in upanj, ki spremljajo vsakodnevne poti upora. Posebna pozornost je namenjena porajajočim in razvijajočim se praksam in teoretskim refleksijam gibanj v srednji in vzhodni Evropi. Projekt vključuje tudi aktiviste iz Azije in Latinske Amerike in reflektira njihove izkušnje z družbenimi boji.

Več:
http://www2.mirovni-institut.si/newpol/

Vodja projekta: Marta GregorčičPartnerji:

  • ČKZ, Ljubljana, Inštitut za ekologijo, Ljubljana
  • Multimedijalni institut (MaMa), Zagreb

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)