Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza kulturne produkcije v Ljubljani in priprava izhodišč za oblikovanje strategije kulturnega razvoja mesta

Raziskava je analizirala kulturno ponudbo v mestu Ljubljana v letu in primerjala stanje na področju načrtovanja kulturnega razvoja v Ljubljani z mesti v regiji.

Poročilo.doc

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavca na projektu: Bratko Bibič in Maja BreznikFinancerji:

MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost