Pogovori o kulturni politiki

Namen tega projekta je definirati in jasno artikulirati najbolj pereče probleme povezane s področjem kulturne politike, na ta način vzpodbuditi javno debato in tako odpreti polje za različne “intervencije” zainteresirane javnosti.

Vodja projekta: Aldo MilohnićIzvedba

V letu 2001 je bil poudarek na temah, s katerimi smo se na drugi ravni ukvarjali na projektnih področjih Centra za civilno družbo (prebežniki, posledice globalizacije, marginalne skupine).
Dogodki:
1. Projekcija filma “Trdnjava Evropa” in pogovor z režiserjem Želimirjem Žilnikom
V sodelovanju s Slovensko kinoteko smo organizirali ljubljansko premiero filma, ki se na izjemno zanimiv način ukvarja z usodo prebežnikov, ki na svoji poti v “evropsko trdnjavo” prečkajo Slovenijo. Z režiserjem sta se po projekciji pogovarjala Zdravko Duša in Miha Zadnikar.
2. okrogla miza “Prostori kuture: Metelkova mesto in umetniške akademije”
Namen okrogle mize (Galerija ŠKUC 28. 6. 2001) je bil spodbuditi javno razpravo o načrtovani odpravi prostorske stiske treh akademij (Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za glasbo in Akademije za likovno umetnost) ter razpravljati o prihodnosti socialno-kulturnega centra “Metelkova mesto”, ki se ga v javnosti omenja kot možno lokacijo, na kateri naj bi poslej stali novi prostori umetniških akademij. Na okrogli mizi so sodelovali: Bratko Bibič (MI), Roman Lavtar (direktor Mestne uprave MOL), Elena Pečarič (YHD), Tomaž Trplan (KUD Anarhiv, MI), Meta Hočevar (dekanica AGRFT) in Bogoslav Kalaš (dekan ALU). Razpravo je povezoval Bogdan Lešnik (predsednik sveta Zavoda SCCA-Ljubljana).
3. EuroVision2000
Predstavitev projekta in pogovor z avtorji 10.05.2001 v galeriji Kapelica. Gre za medijskoaktivistično iniciativo iz Nemčije, ki na nestandardiziran način obravnava aktualna družbena in politična vprašanja. V odprt arhiv povezuje neodvisne video ustvarjalce, teoretike, umetnike, aktiviste, ki na kritičen način obravnavajo vprašanja, ki jih danes odpirajo globalizacija, oblikovanje skupne evropske politike in ekonomije ter migracijski procesi.

Financerji: